a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
ปี

ประมาณการจัดสรรงบล่วงหน้า ระดับจังหวัด (ปีงบประมาณ 51)
>>| ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 52)

เขตพื้นที่ จังหวัด
 
ลำดับเขตพื้นที่รหัสจังหวัดจังหวัดจัดสรรงบ OPจัดสรรงบ IP ในเขตจัดสรรงบ IP นอกเขตจัดสรรงบ PP Expressed DemandCF1. งบ รพ.ที่มีประชากร < 20,000คนCF2. งบ สอ.ที่มีประชากร < 2,500คนCF3. งบค่าดำเนินการพื้นที่กันดารCF4. งบค่าตอบแทนพิเศษบุคลากรพื้นที่กันดารCF5. งบค่าตอบแทนกรณีพิเศษ สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้CF6. งบพิเศษพื้นที่ชายแดนและเสี่ยงภัยกรณีพิเศษCF7. งบเพิ่มเติมปรับให้งบดำเนินการไม่น้อยกว่าปี 49จัดสรรงบ PP Community Basedจัดสรรงบ PP Area Based ส่วนของจังหวัด 65%รวมรายรับทั้งหมด (ยังไม่หักเงินเดือน)หักเงินเดือนรายรับสุทธิ (หลังหักเงินเดือน)
1เชียงใหม่5000เชียงใหม่695,618,056.18679,548,300.627,752,132.00102,613,685.985,528,862.0016,557,500.0016,862,792.829,288,000.000.000.000.0062,990,137.5039,152,244.301,635,911,711.40487,953,579.061,147,958,132.34
2เชียงใหม่5100ลำพูน190,568,394.13255,321,095.363,430,108.8028,111,583.903,314,914.002,106,000.003,298,377.404,560,000.000.000.000.0015,216,037.509,457,703.08515,384,214.17198,424,587.75316,959,626.42
3เชียงใหม่5200ลำปาง374,141,086.84595,065,694.9516,344,144.0055,191,201.064,488,276.4010,317,750.001,923,225.603,828,000.000.000.000.0026,566,200.0016,512,527.101,104,378,105.95422,552,413.34681,825,692.61
4เชียงใหม่5400แพร่230,208,230.06306,897,852.133,975,590.7033,959,030.854,042,482.8015,260,000.00929,331.321,404,000.000.000.000.0015,620,662.509,709,202.40622,006,382.76264,239,136.78357,767,245.98
5เชียงใหม่5500น่าน244,347,954.03358,132,582.343,886,972.2036,044,843.8841,213,077.6015,433,750.007,902,744.2712,504,000.000.0010,203,372.140.0016,147,200.0010,036,477.84755,852,974.30280,428,557.87475,424,416.43
6เชียงใหม่5600พะเยา247,540,903.64285,713,065.993,370,574.7036,515,849.932,790,716.003,682,750.002,927,385.673,780,000.000.000.000.0016,172,662.5010,052,304.35612,546,212.78278,632,324.60333,913,888.18
7เชียงใหม่5700เชียงราย639,377,039.61704,943,137.519,588,823.2094,317,325.700.0013,412,500.009,884,792.797,656,000.000.000.000.0043,058,775.0026,763,676.751,549,002,070.56445,112,391.601,103,889,678.96
8เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน139,381,757.44119,539,893.091,720,466.1020,560,817.493,964,979.6011,683,750.0025,356,722.3420,688,000.000.0023,022,361.170.009,220,650.005,731,201.04380,870,598.27133,595,014.47247,275,583.80
9พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์225,719,155.91303,483,674.6511,508,723.9033,296,827.7511,175,180.408,031,250.002,191,105.465,412,000.000.003,801,552.730.0015,043,200.009,350,273.95629,012,944.75259,039,107.00369,973,837.75
10พิษณุโลก6300ตาก280,935,071.21267,854,948.978,361,824.4041,441,970.810.0016,203,500.0021,435,663.1615,816,000.000.0018,625,831.580.0018,844,950.0011,713,295.38701,233,055.51267,629,984.61433,603,070.90
11พิษณุโลก6400สุโขทัย322,756,239.18282,434,292.369,159,811.2047,611,195.660.007,814,750.000.000.000.000.000.0020,228,212.5012,573,078.09702,577,578.99304,745,688.35397,831,890.64
12พิษณุโลก6500พิษณุโลก360,589,253.97434,775,711.3569,731,837.1053,192,110.450.008,499,750.005,492,303.805,304,000.000.000.000.0029,570,062.5018,379,612.38985,534,641.55413,737,189.11571,797,452.44
13พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์517,519,424.82466,319,893.1916,974,667.8076,341,571.755,241,078.805,921,250.002,828,247.693,648,000.000.000.000.0032,523,075.0020,215,091.261,147,532,300.31286,979,942.31860,552,358.00
14นครสวรรค์6000นครสวรรค์551,956,896.79546,544,446.4234,353,702.9081,421,595.040.008,637,500.00775,626.341,752,000.000.000.000.0036,874,687.5022,919,886.051,285,236,341.04430,789,530.41854,446,810.63
15นครสวรรค์6100อุทัยธานี171,422,494.61182,364,435.157,444,142.1025,287,287.889,483,628.0013,148,000.00429,017.441,104,000.000.000.000.0010,898,250.006,773,932.61428,355,187.79192,085,774.97236,269,412.82
16นครสวรรค์6200กำแพงเพชร384,180,405.47318,239,766.0912,972,618.9056,672,145.214,219,118.005,392,250.001,150,984.401,824,000.000.000.000.0023,703,225.0014,733,012.07823,087,525.14224,471,403.16598,616,121.98
17นครสวรรค์6600พิจิตร288,136,062.54253,265,591.1217,609,570.1042,504,220.80958,276.006,340,000.000.000.000.000.000.0018,394,012.5011,433,009.99638,640,743.05238,305,573.12400,335,169.93
18สระบุรี1200นนทบุรี312,362,972.40176,056,278.0041,206,251.6046,078,039.060.004,849,250.000.000.000.000.000.0040,060,875.0024,900,297.53645,513,963.59254,733,639.39390,780,324.20
19สระบุรี1300ปทุมธานี294,952,093.13175,888,402.6229,656,263.6043,509,683.510.003,338,250.000.000.000.000.000.0041,815,275.0025,990,765.02615,150,732.88214,705,266.06400,445,466.82
20สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา318,392,226.75326,422,607.5642,609,779.1046,967,440.9517,282,312.4042,696,750.000.000.000.000.000.0030,972,112.5019,251,072.68844,594,301.94401,097,896.16443,496,405.78
21สระบุรี1500อ่างทอง131,386,236.72148,489,361.686,339,116.7019,381,362.986,454,995.2010,836,000.000.000.000.000.000.009,793,950.006,087,542.25338,768,565.53197,509,388.37141,259,177.16
22สระบุรี1600ลพบุรี311,692,830.54355,362,518.4126,657,279.1045,979,183.474,418,283.2012,632,000.000.000.000.000.000.0024,656,287.5015,325,399.02796,723,781.24345,778,053.34450,945,727.90
23สระบุรี1700สิงห์บุรี102,416,084.24117,837,044.545,372,397.9015,107,848.0710,522,411.204,977,250.000.000.000.000.0051,831,910.017,750,575.004,817,459.02320,632,979.98226,811,842.0593,821,137.93
24สระบุรี1800ชัยนาท169,217,566.02145,856,975.847,805,852.1024,962,029.140.003,564,250.000.000.000.000.000.0011,543,212.507,174,816.47370,124,702.07183,010,233.80187,114,468.27
25สระบุรี1900สระบุรี281,927,137.36394,724,640.4960,148,974.6041,588,314.8622,185,441.2019,092,000.000.000.000.000.000.0025,471,837.5015,832,313.51860,970,659.52439,680,165.34421,290,494.18
26ราชบุรี7000ราชบุรี398,815,319.79473,752,777.9519,910,496.6058,831,005.9412,217,268.0013,184,000.001,111,993.961,920,000.000.000.000.0030,761,325.0019,120,055.291,029,624,242.53576,194,136.65453,430,105.88
27ราชบุรี7100กาญจนบุรี414,067,789.36412,666,397.1717,350,551.0061,080,964.9520,362,614.009,234,000.005,792,195.326,348,000.000.000.000.0029,149,612.5018,118,276.85994,170,401.15336,834,126.93657,336,274.22
28ราชบุรี7200สุพรรณบุรี443,689,206.48525,845,600.9024,611,563.8065,450,550.780.008,629,250.000.000.000.000.000.0029,640,337.5018,423,292.621,116,289,802.08384,150,685.29732,139,116.79
29ราชบุรี7300นครปฐม396,518,027.58400,885,031.4433,068,811.6058,492,122.223,678,398.004,329,500.000.000.000.000.000.0029,642,737.5018,424,784.36945,039,412.70343,531,013.96601,508,398.74
30ราชบุรี7400สมุทรสาคร165,289,415.48186,718,865.3146,599,010.2024,382,570.330.00980,000.000.000.000.000.000.0030,573,150.0019,003,092.95473,546,104.27157,478,909.49316,067,194.78
31ราชบุรี7500สมุทรสงคราม93,477,713.0083,838,641.492,624,499.0013,789,309.530.006,672,500.000.000.000.000.0023,069,200.756,938,962.504,312,991.93234,723,818.20161,249,921.4573,473,896.75
32ราชบุรี7600เพชรบุรี226,335,699.94222,002,259.9610,037,268.9033,387,776.855,876,424.8016,766,000.000.000.000.000.000.0016,972,425.0010,549,405.93541,927,261.38264,758,611.51277,168,649.87
33ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์245,798,467.34222,849,659.8114,282,610.3036,258,815.490.003,627,500.000.000.000.000.000.0017,996,437.5011,185,892.67551,999,383.11216,764,149.17335,235,233.94
34ระยอง1100สมุทรปราการ283,661,483.44223,324,180.0070,844,454.9041,844,155.900.003,999,250.000.000.000.000.000.0057,662,925.0035,841,054.12717,177,503.36214,855,119.05502,322,384.31
35ระยอง2000ชลบุรี506,018,468.82456,762,491.2479,888,633.2074,645,015.0320,320,257.607,562,000.000.000.000.000.000.0062,156,400.0038,634,025.171,245,987,291.06451,660,709.57794,326,581.49
36ระยอง2100ระยอง291,918,925.83282,470,505.8639,171,422.7043,062,247.634,945,184.808,932,000.000.000.000.000.000.0024,208,500.0015,047,071.56709,755,858.38272,401,459.38437,354,399.00
37ระยอง2200จันทบุรี270,280,556.97421,041,368.0825,399,353.6039,870,276.453,364,480.009,968,750.000.000.000.000.000.0018,147,750.0011,279,942.70799,352,477.80336,300,390.24463,052,087.56
38ระยอง2300ตราด115,910,948.32136,366,095.537,036,959.6017,098,534.9623,338,676.8013,483,750.001,003,485.522,832,000.000.000.000.007,813,687.504,856,687.32329,740,825.55169,184,229.24160,556,596.31
39ระยอง2400ฉะเชิงเทรา299,231,495.11298,987,666.4322,870,684.8044,140,956.956,874,353.609,031,250.00795,090.891,032,000.000.000.000.0024,881,700.0015,465,506.76723,310,704.54277,917,716.67445,392,987.87
40ระยอง2500ปราจีนบุรี203,914,937.07217,205,487.0614,413,635.0030,080,391.293,533,605.2011,039,750.000.000.000.000.000.0017,010,450.0010,573,040.81507,771,296.43234,504,181.19273,267,115.24
41ระยอง2600นครนายก100,929,501.91113,669,683.518,218,586.7014,888,555.763,180,935.6010,852,750.000.000.000.000.000.008,218,050.005,108,023.48265,066,086.96178,240,659.1286,825,427.84
42ระยอง2700สระแก้ว270,233,363.87225,916,134.409,556,209.0039,863,314.770.009,421,000.005,798,401.413,504,000.000.000.000.0017,057,925.0010,602,549.44591,952,897.89145,776,898.45446,175,999.44
43ขอนแก่น3900หนองบัวลำภู264,937,624.98183,575,367.392,815,356.6039,082,117.000.002,601,750.001,346,525.291,116,000.000.000.000.0016,158,450.0010,043,470.41521,676,661.67113,435,185.87408,241,475.80
44ขอนแก่น4000ขอนแก่น845,670,845.51987,047,919.05148,058,293.50124,748,634.435,057,234.005,523,000.000.000.000.000.000.0060,005,475.0037,297,093.012,213,408,494.50592,992,389.581,620,416,104.92
45ขอนแก่น4100อุดรธานี803,172,119.58822,210,895.2432,863,148.10118,479,460.02426,868.405,321,250.005,279,052.256,708,000.000.000.000.0051,921,862.5032,272,630.701,878,655,286.79464,970,078.561,413,685,208.23
46ขอนแก่น4200เลย332,436,216.15370,821,259.248,414,305.2049,039,131.758,784,897.609,386,750.004,681,219.366,360,000.000.000.000.0020,774,100.0012,912,380.74823,610,260.04238,546,822.77585,063,437.27
47ขอนแก่น4300หนองคาย474,658,323.41439,897,352.3016,028,549.1070,018,941.756,316,811.203,690,000.0014,791,504.1610,512,000.000.000.000.0030,136,987.5018,731,991.131,084,782,460.55276,986,641.36807,795,819.19
48ขอนแก่น4400มหาสารคาม485,084,625.38420,709,899.0012,828,245.4071,556,971.510.005,614,500.001,379,775.711,764,000.000.000.000.0030,748,987.5019,112,386.771,048,799,391.27286,768,148.19762,031,243.08
49ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด679,727,131.52521,937,202.3120,413,285.20100,269,545.632,537,779.205,039,750.00424,001.05720,000.000.000.000.0043,240,875.0026,876,863.091,401,186,433.00393,854,066.941,007,332,366.06
50สกลนคร4600กาฬสินธุ์507,371,562.14543,419,307.8616,109,368.2074,844,615.814,208,604.004,306,000.004,725,213.915,424,000.000.000.000.0031,742,737.5019,730,063.511,211,881,472.93295,787,155.19916,094,317.74
51สกลนคร4700สกลนคร586,461,787.44529,000,068.4522,914,166.5086,511,563.596,781,830.404,458,750.001,612,822.982,316,000.000.000.000.0036,487,687.5022,679,341.751,299,224,018.61336,496,961.34962,727,057.27
52สกลนคร4800นครพนม368,369,709.04252,441,628.188,110,142.1054,339,839.681,361,713.207,726,750.007,810,585.059,072,000.000.000.000.0022,682,437.5014,098,529.86746,013,334.61257,355,083.86488,658,250.75
53สกลนคร4900มุกดาหาร175,772,686.23159,351,409.047,316,922.6025,929,003.816,204,161.207,156,500.002,800,872.214,884,000.000.000.000.0011,473,125.007,131,252.78408,019,932.87160,656,884.77247,363,048.10
54นครราชสีมา3000นครราชสีมา1,214,045,948.071,368,534,758.8059,604,680.70179,089,269.74370,393.206,733,500.001,091,670.861,236,000.000.000.000.0087,792,750.0054,568,593.322,973,067,564.69783,055,317.802,190,012,246.89
55นครราชสีมา3100บุรีรัมย์820,915,035.96881,730,845.6231,319,632.80121,096,795.82431,674.806,442,000.003,364,571.604,104,000.000.000.000.0050,213,212.5031,210,599.641,950,828,368.74402,783,438.011,548,044,930.73
56นครราชสีมา3200สุรินทร์726,509,978.73716,939,723.1120,991,031.20107,170,689.670.003,939,250.002,658,733.114,308,000.000.000.000.0044,546,100.0027,688,140.701,654,751,646.52353,270,820.801,301,480,825.72
57นครราชสีมา3600ชัยภูมิ565,304,451.01535,129,907.6314,607,116.1083,390,551.61346,962.004,168,750.001,750,509.862,436,000.000.000.000.0034,970,475.0021,736,300.871,263,841,024.08333,172,434.44930,668,589.64
58อุบลราชธานี3300ศรีสะเกษ768,029,785.12790,940,553.4626,192,585.70113,295,459.3211,070,641.205,422,000.0011,113,843.929,792,000.000.000.000.0046,802,287.5029,090,499.991,811,749,656.21396,600,354.641,415,149,301.57
59อุบลราชธานี3400อุบลราชธานี922,569,963.091,026,106,201.6866,759,363.00136,092,362.240.0012,948,000.0011,174,813.227,824,000.000.000.000.0059,548,087.5037,012,798.552,280,035,589.28586,717,557.431,693,318,031.85
60อุบลราชธานี3500ยโสธร287,843,802.51255,223,085.9731,111,285.5042,461,108.230.006,502,250.00583,863.061,056,000.000.000.000.0017,888,850.0011,119,020.43653,789,265.70218,912,404.10434,876,861.60
61อุบลราชธานี3700อำนาจเจริญ203,242,435.53173,526,349.833,914,833.5029,981,187.630.002,893,250.004,079,854.145,916,000.000.000.000.0012,459,900.007,744,594.12443,758,404.75122,119,411.59321,638,993.16
62สุราษฎร์ธานี8000นครศรีธรรมราช751,640,973.34725,058,097.4726,509,732.20110,877,873.492,661,844.4010,549,500.001,897,015.293,132,000.000.000.000.0054,034,237.5033,585,601.671,719,946,875.36544,251,956.291,175,694,919.07
63สุราษฎร์ธานี8100กระบี่229,204,702.71165,530,114.829,466,262.1033,810,996.101,043,890.003,323,750.003,065,943.382,952,000.000.000.000.0015,198,937.509,447,074.38473,043,670.99165,923,242.77307,120,428.22
64สุราษฎร์ธานี8200พังงา132,233,689.78133,941,294.266,078,936.6019,506,374.5118,249,900.8011,637,750.001,901,872.232,772,000.000.000.000.008,729,662.505,426,022.11340,477,502.79200,009,437.65140,468,065.14
65สุราษฎร์ธานี8300ภูเก็ต149,669,176.88192,770,133.7933,693,667.2022,078,360.070.001,507,500.000.000.000.000.000.0014,348,175.008,918,273.16422,985,286.10155,907,675.90267,077,610.20
66สุราษฎร์ธานี8400สุราษฎร์ธานี538,111,792.52498,368,728.7839,088,436.4079,379,242.6914,876,108.4011,057,250.002,735,622.404,584,000.000.000.000.0037,135,537.5023,082,020.361,248,418,739.05478,401,165.52770,017,573.53
67สุราษฎร์ธานี8500ระนอง90,782,313.3861,045,205.862,912,531.4013,391,699.2413,890,496.008,994,250.00498,940.211,344,000.000.000.000.006,629,287.504,120,509.88203,609,233.47117,757,138.3485,852,095.13
68สุราษฎร์ธานี8600ชุมพร262,379,085.32255,054,546.1016,372,160.1038,704,695.526,209,268.006,234,000.00479,953.98948,000.000.000.000.0017,636,437.5010,962,130.53614,980,277.05241,261,732.78373,718,544.27
69สงขลา9000สงขลา652,419,861.29607,887,490.8331,855,845.6096,241,329.829,580,957.6010,785,750.0010,505,389.538,136,000.007,864,000.009,320,694.770.0050,042,362.5031,104,405.861,525,744,087.80575,803,650.21949,940,437.59
70สงขลา9100สตูล159,318,478.32105,535,151.062,463,783.3023,501,771.072,329,001.206,855,750.003,675,869.578,196,000.000.000.000.0010,077,787.506,263,964.71328,217,556.73136,176,937.79192,040,618.94
71สงขลา9200ตรัง330,877,495.80338,228,212.7521,785,498.1048,809,198.040.004,791,750.00557,971.651,428,000.000.000.000.0022,049,550.0013,705,151.36782,232,827.70271,271,369.97510,961,457.73
72สงขลา9300พัทลุง264,757,279.97241,480,906.289,910,416.6039,055,513.493,768,518.0012,396,250.006,276,380.738,772,000.000.000.000.0017,546,662.5010,906,329.85614,870,257.42260,239,684.45354,630,572.97
73สงขลา9400ปัตตานี383,082,829.04225,302,610.454,227,507.0056,510,236.8613,213,694.807,344,250.0057,978,985.3834,512,000.0027,480,000.0046,245,492.690.0023,794,987.5014,790,048.11894,482,641.83264,865,693.40629,616,948.43
74สงขลา9500ยะลา282,478,622.35270,628,688.478,776,224.9041,669,666.841,711,378.803,570,250.0026,374,165.4218,360,000.0027,120,000.0022,367,082.710.0018,230,737.5011,331,524.53732,618,341.52266,007,829.14466,610,512.38
75สงขลา9600นราธิวาส431,985,320.15294,130,058.205,094,689.4063,724,058.890.003,698,500.0055,391,744.9527,216,000.0028,848,025.1241,303,872.480.0026,403,600.0016,411,461.20994,207,330.39288,120,009.21706,087,321.18
รวม 28,203,902,546.1528,198,890,029.851,672,474,377.604,160,481,996.88406,410,859.60630,761,750.00369,898,774.06322,104,000.0091,312,025.12174,890,260.2774,901,110.762,063,420,850.001,282,542,957.1867,651,991,537.4722,694,330,281.0444,957,661,256.43  
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2007 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ