a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
ปี

ประมาณการจัดสรรงบล่วงหน้า ระดับจังหวัด (ปีงบประมาณ 52)
|<< ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 51)

เขตพื้นที่ จังหวัด
 
ลำดับเขตพื้นที่รหัสจังหวัดจังหวัดจำนวนเงินกัน OPหักค่าวัคซีนปีพิษสุนัขบ้าปี52เงินกันคงเหลือหลังหักค่าวัคซีน
1เชียงใหม่5000เชียงใหม่90,003,718.393,840,204.1686,163,514.23
2เชียงใหม่5100ลำพูน14,929,980.911,808,016.9613,121,963.95
3เชียงใหม่5200ลำปาง52,970,370.18717,600.0052,252,770.18
4เชียงใหม่5400แพร่21,800,271.362,600,271.3619,200,000.00
5เชียงใหม่5500น่าน33,114,866.122,174,491.0430,940,375.08
6เชียงใหม่5600พะเยา24,250,952.522,246,028.0022,004,924.52
7เชียงใหม่5700เชียงราย44,494,563.364,494,563.3640,000,000.00
8เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน11,468,103.891,644,121.129,823,982.77
9พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์9,576,758.082,576,758.087,000,000.00
10พิษณุโลก6300ตาก27,018,601.004,219,144.9622,799,456.04
11พิษณุโลก6400สุโขทัย14,219,152.964,219,152.9610,000,000.00
12พิษณุโลก6500พิษณุโลก24,650,598.513,378,679.8421,271,918.67
13พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์28,863,151.002,775,337.7626,087,813.24
14นครสวรรค์1800ชัยนาท14,288,083.982,393,626.5611,894,457.42
15นครสวรรค์6000นครสวรรค์6,991,740.484,193,877.442,797,863.04
16นครสวรรค์6100อุทัยธานี17,331,579.472,908,249.2814,423,330.19
17นครสวรรค์6200กำแพงเพชร46,137,566.243,137,566.2443,000,000.00
18นครสวรรค์6600พิจิตร28,432,837.442,457,301.4425,975,536.00
19ราชบุรี7000ราชบุรี31,804,672.643,068,672.6428,736,000.00
20ราชบุรี7100กาญจนบุรี48,474,480.481,474,480.4847,000,000.00
21ราชบุรี7200สุพรรณบุรี49,282,425.364,186,083.3645,096,342.00
22ราชบุรี7300นครปฐม45,547,284.761,498,021.7644,049,263.00
23ราชบุรี7400สมุทรสาคร1,911,291.361,911,291.360.00
24ราชบุรี7500สมุทรสงคราม2,100,000.00602,496.961,497,503.04
25ราชบุรี7600เพชรบุรี17,322,594.684,351,342.4012,971,252.28
26ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์19,174,641.442,758,641.4416,416,000.00
27สระบุรี1200นนทบุรี5,742,110.245,742,110.240.00
28สระบุรี1300ปทุมธานี2,118,068.162,118,068.160.00
29สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา28,260,591.035,719,191.0422,541,399.99
30สระบุรี1500อ่างทอง5,451,504.003,451,504.002,000,000.00
31สระบุรี1600ลพบุรี33,686,315.003,812,656.3229,873,658.68
32สระบุรี1700สิงห์บุรี7,656,391.361,566,951.366,089,440.00
33สระบุรี1900สระบุรี14,706,827.355,478,090.409,228,736.95
34สระบุรี2600นครนายก2,159,078.882,159,078.880.00
35ระยอง1100สมุทรปราการ27,726,018.843,702,528.9624,023,489.88
36ระยอง2000ชลบุรี48,794,453.961,342,450.0847,452,003.88
37ระยอง2100ระยอง27,879,298.242,879,298.2425,000,000.00
38ระยอง2200จันทบุรี34,160,000.002,323,237.7631,836,762.24
39ระยอง2300ตราด6,620,682.411,222,503.365,398,179.05
40ระยอง2400ฉะเชิงเทรา31,670,992.874,498,007.8427,172,985.03
41ระยอง2500ปราจีนบุรี5,076,232.002,561,732.002,514,500.00
42ระยอง2700สระแก้ว38,660,729.001,875,519.3636,785,209.64
43อุดรธานี3900หนองบัวลำภู36,614,120.151,429,120.1635,184,999.99
44อุดรธานี4100อุดรธานี59,088,457.143,874,752.9655,213,704.18
45อุดรธานี4200เลย36,947,098.402,980,910.4033,966,188.00
46อุดรธานี4300หนองคาย62,097,080.142,805,460.9659,291,619.18
47อุดรธานี4700สกลนคร53,255,445.286,955,445.2846,300,000.00
48อุดรธานี4800นครพนม36,598,972.322,126,348.3234,472,624.00
49ขอนแก่น4000ขอนแก่น113,881,378.564,560,658.56109,320,720.00
50ขอนแก่น4400มหาสารคาม67,152,077.922,551,992.6464,600,085.28
51ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด82,463,987.685,199,987.6877,264,000.00
52ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์67,932,946.361,897,589.4466,035,356.92
53นครราชสีมา3000นครราชสีมา44,608,794.683,783,629.2840,825,165.40
54นครราชสีมา3100บุรีรัมย์83,119,447.045,719,447.0477,400,000.00
55นครราชสีมา3200สุรินทร์112,341,305.925,321,278.56107,020,027.36
56นครราชสีมา3600ชัยภูมิ38,928,085.163,139,009.4435,789,075.72
57อุบลราชธานี3300ศรีสะเกษ77,332,352.406,482,658.4070,849,694.00
58อุบลราชธานี3400อุบลราชธานี139,826,197.636,423,668.16133,402,529.47
59อุบลราชธานี3500ยโสธร34,036,709.193,729,988.8030,306,720.39
60อุบลราชธานี3700อำนาจเจริญ23,000,000.003,045,167.3619,954,832.64
61อุบลราชธานี4900มุกดาหาร18,381,033.271,852,241.1216,528,792.15
62สุราษฎร์ธานี8000นครศรีธรรมราช73,658,987.093,047,431.6870,611,555.41
63สุราษฎร์ธานี8100กระบี่26,537,201.872,024,441.1224,512,760.75
64สุราษฎร์ธานี8200พังงา6,083,178.28602,496.965,480,681.32
65สุราษฎร์ธานี8300ภูเก็ต16,499,895.273,202,999.3613,296,895.91
66สุราษฎร์ธานี8400สุราษฎร์ธานี60,756,841.904,014,401.4456,742,440.46
67สุราษฎร์ธานี8500ระนอง4,081,102.291,929,721.922,151,380.37
68สุราษฎร์ธานี8600ชุมพร27,162,017.741,956,751.6825,205,266.06
69สงขลา9000สงขลา71,554,024.541,864,611.8469,689,412.70
70สงขลา9100สตูล16,688,180.00574,080.0016,114,100.00
71สงขลา9200ตรัง41,285,474.804,479,334.2436,806,140.56
72สงขลา9300พัทลุง5,759,073.605,759,073.600.00
73สงขลา9400ปัตตานี33,436,108.61934,558.2432,501,550.37
74สงขลา9500ยะลา29,724,880.00688,880.0029,036,000.00
75สงขลา9600นราธิวาส43,523,024.402,578,914.4040,944,110.00
รวม 2,690,885,059.58229,626,000.002,461,259,059.58  
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2007 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ