a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
   ปี
  
Skip Navigation Links.
    


   
  
สรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ
สามารถเรียกดูรายงานผ่านเว็บสรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ URL http://acc2.nhso.go.th/acc/statement/
หรือ ลิงค์ที่ เว็บ http://www.nhso.go.th เมนูบริการออนไลน์-->NHSO Budget ข้อ 5.สรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2007 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ