a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
ปี

ประมาณการจัดสรรงบล่วงหน้า ระดับหน่วยบริการ (ปีงบประมาณ 52) 
|<< ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 51)

เขตพื้นที่ จังหวัด สถานพยาบาล
<
ลำดับเขตชื่อเขตรหัสจังหวัดจังหวัดรหัสหน่วยบริการชื่อหน่วยบริการOPPP Exp.IP ในเขตพื้นที่IP นอกเขตพื้นที่FF1 ค่าต้นทุนคงที่FF2 สอ. ปชก. < 2,500 คนFF3 งบเพิ่มพิเศษรวมรายรับทั้งหมด
11เชียงใหม่5000เชียงใหม่10713รพท.นครพิงค์20,085,907.3110,122,611.35111,798,632.125,320,818.000.000.000.00147,327,968.78
21เชียงใหม่5000เชียงใหม่11119รพช.จอมทอง13,706,297.673,734,755.7649,461,280.07491,564.700.002,073,250.000.0069,467,148.20
31เชียงใหม่5000เชียงใหม่11120รพช.แม่แจ่ม15,363,804.963,070,840.348,217,924.58153,133.205,463,001.52491,000.000.0032,759,704.60
41เชียงใหม่5000เชียงใหม่11121รพช.เชียงดาว19,281,951.284,562,771.7616,715,379.25139,406.400.000.000.0040,699,508.69
51เชียงใหม่5000เชียงใหม่11122รพช.ดอยสะเก็ด14,077,499.692,781,672.4811,352,125.48244,925.100.001,853,750.000.0030,309,972.75
61เชียงใหม่5000เชียงใหม่11123รพช.แม่แตง14,942,464.543,351,796.1811,094,459.98104,744.700.00268,500.000.0029,761,965.40
71เชียงใหม่5000เชียงใหม่11124รพช.สะเมิง6,541,016.401,416,660.426,224,771.6523,446.804,610,206.671,063,500.000.0019,879,601.94
81เชียงใหม่5000เชียงใหม่11125รพช.ฝาง28,079,951.195,768,226.0733,630,438.21454,709.700.00192,000.000.0068,125,325.17
91เชียงใหม่5000เชียงใหม่11126รพช.แม่อาย16,819,885.103,971,751.1015,694,207.86170,244.900.000.000.0036,656,088.96
101เชียงใหม่5000เชียงใหม่11127รพช.พร้าว16,005,604.812,848,382.0210,059,782.3161,104.600.001,947,000.000.0030,921,873.74
111เชียงใหม่5000เชียงใหม่11128รพช.สันป่าตอง15,850,884.753,894,208.6935,806,208.51400,079.700.001,867,000.000.0057,818,381.65
121เชียงใหม่5000เชียงใหม่11129รพช.สันกำแพง11,105,024.272,486,738.748,325,120.28253,674.904,770,065.6034,250.000.0026,974,873.79
131เชียงใหม่5000เชียงใหม่11130รพช.สันทราย17,666,622.723,025,447.1010,222,858.53234,597.603,884,765.28457,250.000.0035,491,541.23
141เชียงใหม่5000เชียงใหม่11131รพช.หางดง14,813,950.743,215,197.139,176,368.12173,113.204,356,752.41677,250.000.0032,412,631.60
151เชียงใหม่5000เชียงใหม่11132รพช.ฮอด13,580,701.153,078,318.5214,149,408.6792,754.000.001,065,500.000.0031,966,682.34
161เชียงใหม่5000เชียงใหม่11133รพช.ดอยเต่า10,599,268.371,425,990.676,008,149.3790,741.605,346,887.65728,500.000.0024,199,537.66
171เชียงใหม่5000เชียงใหม่11134รพช.อมก๋อย17,591,125.723,781,127.467,822,776.3897,025.405,396,678.73558,750.000.0035,247,483.69
181เชียงใหม่5000เชียงใหม่11135รพช.สารภี15,034,576.803,034,427.9112,521,559.09223,049.703,891,176.27460,000.000.0035,164,789.77
191เชียงใหม่5000เชียงใหม่11136รพช.เวียงแหง5,555,270.031,232,606.392,781,517.5657,868.203,688,922.32170,250.000.0013,486,434.50
201เชียงใหม่5000เชียงใหม่11137รพช.ไชยปราการ11,039,247.242,480,972.868,256,933.09117,430.204,806,013.80821,750.000.0027,522,347.19
211เชียงใหม่5000เชียงใหม่11138รพช.แม่วาง8,658,651.961,896,801.376,170,578.2160,685.205,315,970.99461,500.000.0022,564,187.73
221เชียงใหม่5000เชียงใหม่11139รพช.แม่ออน5,997,296.431,254,027.524,215,380.4933,481.803,788,673.34194,500.000.0015,483,359.58
231เชียงใหม่5000เชียงใหม่11643รพช.ดอยหล่อ6,505,560.211,487,248.828,508,063.9345,073.805,303,459.60133,500.000.0021,982,906.36
241เชียงใหม่5000เชียงใหม่23736รพช.วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา7,710,999.94649,937.52633,460.280.004,720,724.7823,750.000.0013,738,872.52
251เชียงใหม่5100ลำพูน10714รพท.ลำพูน199,038.66386,090.77124,227,921.162,402,622.900.000.000.00127,215,673.49
261เชียงใหม่5100ลำพูน11140รพช.แม่ทา10,616,292.592,369,617.4699,123.6590,269.104,681,432.70582,250.000.0018,438,985.50
271เชียงใหม่5100ลำพูน11141รพช.บ้านโฮ่ง13,179,110.032,498,926.5690,448.14121,243.504,634,167.74571,250.000.0021,095,145.97
281เชียงใหม่5100ลำพูน11142รพช.ลี้25,189,116.725,406,028.888,629,475.36294,048.905,271,314.16626,750.000.0045,416,734.02
291เชียงใหม่5100ลำพูน11143รพช.ทุ่งหัวช้าง6,255,071.641,364,547.0374,743.0379,500.605,451,792.6358,000.000.0013,283,654.93
301เชียงใหม่5100ลำพูน11144รพช.ป่าซาง23,737,879.434,507,198.68707,228.7262,599.500.00663,500.000.0029,678,406.33
311เชียงใหม่5100ลำพูน11145รพช.บ้านธิ3,459,500.23658,802.28246,873.2655,351.804,720,724.780.000.009,141,252.35
321เชียงใหม่5200ลำปาง10672รพศ.ลำปาง15,260,472.607,694,824.01216,416,539.5411,871,886.500.000.000.00251,243,722.65
331เชียงใหม่5200ลำปาง11146รพช.แม่เมาะ6,469,742.431,343,267.674,169,545.87220,765.504,352,428.53236,250.000.0016,792,000.00
341เชียงใหม่5200ลำปาง11147รพช.เกาะคา13,389,509.662,812,798.7615,568,718.78213,472.800.00495,500.000.0032,480,000.00
351เชียงใหม่5200ลำปาง11148รพช.เสริมงาม8,183,520.531,718,777.926,055,215.0058,966.205,349,770.35833,750.000.0022,200,000.00
361เชียงใหม่5200ลำปาง11149รพช.งาว15,869,364.443,274,841.248,983,738.50166,767.305,149,038.52796,250.000.0034,240,000.00
371เชียงใหม่5200ลำปาง11150รพช.แจ้ห่ม8,774,789.321,862,405.8911,198,232.59133,072.200.001,669,500.000.0023,638,000.00
381เชียงใหม่5200ลำปาง11151รพช.วังเหนือ13,881,432.242,929,135.4211,055,099.08111,807.905,268,025.36177,500.000.0033,423,000.00
391เชียงใหม่5200ลำปาง11152รพช.เถิน14,280,658.182,918,417.156,933,064.88192,664.804,625,944.992,119,250.000.0031,070,000.00
401เชียงใหม่5200ลำปาง11153รพช.แม่พริก912,649.41185,980.604,357,043.8961,422.305,114,653.801,868,250.000.0012,500,000.00
411เชียงใหม่5200ลำปาง11154รพช.แม่ทะ13,903,527.852,824,611.895,596,438.6960,287.405,133,634.17539,000.000.0028,057,500.00
421เชียงใหม่5200ลำปาง11155รพช.สบปราบ7,292,243.701,518,942.484,773,203.43149,018.405,178,341.99288,250.000.0019,200,000.00
431เชียงใหม่5200ลำปาง11156รพช.ห้างฉัตร7,166,295.051,478,504.6111,128,056.84133,267.500.00372,000.000.0020,278,124.00
441เชียงใหม่5200ลำปาง11157รพช.เมืองปาน8,535,673.821,749,810.274,266,237.38119,599.205,303,929.33824,750.000.0020,800,000.00
451เชียงใหม่5400แพร่10715รพท.แพร่18,435,750.974,045,303.6992,782,716.073,293,423.100.000.000.00118,557,193.83
461เชียงใหม่5400แพร่11166รพช.ร้องกวาง9,564,299.632,049,945.416,361,092.85157,614.303,493,536.372,915,250.000.0024,541,738.56
471เชียงใหม่5400แพร่11167รพช.ลอง9,804,163.632,143,686.416,302,009.85213,977.705,086,228.492,068,750.000.0025,618,816.08
481เชียงใหม่5400แพร่11169รพช.สูงเม่น12,392,151.282,731,639.484,425,446.48111,290.404,602,059.86243,000.000.0024,505,587.50
491เชียงใหม่5400แพร่11170รพช.สอง8,899,646.332,672,261.146,384,207.16114,722.104,720,724.782,663,750.000.0025,455,311.51
501เชียงใหม่5400แพร่11171รพช.วังชิ้น8,677,366.931,851,397.124,231,392.4363,043.205,093,930.383,056,250.000.0022,973,380.06
511เชียงใหม่5400แพร่11172รพช.หนองม่วงไข่3,095,441.87645,964.303,637,024.5271,052.304,630,258.551,274,750.000.0013,354,491.54
521เชียงใหม่5400แพร่11452รพร.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย6,263,221.741,369,839.346,282,079.66151,080.304,558,895.601,058,000.000.0019,683,116.64
531เชียงใหม่5500น่าน10716รพท.น่าน0.000.00123,979,563.892,650,090.500.000.000.00126,629,654.39
541เชียงใหม่5500น่าน11173รพช.แม่จริม3,568,061.90959,106.85933,879.94109,075.505,309,449.761,982,250.001,000,000.0013,861,823.95
551เชียงใหม่5500น่าน11174รพช.บ้านหลวง2,539,966.94637,267.86849,571.10126,444.605,238,860.57715,000.001,000,000.0011,107,111.07
561เชียงใหม่5500น่าน11175รพช.นาน้อย8,224,545.792,165,755.277,876,979.80189,707.404,466,552.76848,750.000.0023,772,291.02
571เชียงใหม่5500น่าน11176รพช.ท่าวังผา11,956,784.873,127,214.4910,381,512.21158,068.804,723,276.511,770,250.000.0032,117,106.88
581เชียงใหม่5500น่าน11177รพช.เวียงสา15,551,702.853,930,889.836,663,975.56223,769.700.004,362,250.000.0030,732,587.94
591เชียงใหม่5500น่าน11178รพช.ทุ่งช้าง4,402,055.621,125,284.462,517,651.7972,018.004,698,129.81341,250.001,000,000.0014,156,389.68
601เชียงใหม่5500น่าน11179รพช.เชียงกลาง6,122,817.741,542,531.252,369,030.9172,135.904,537,312.461,379,750.001,000,000.0017,023,578.26
611เชียงใหม่5500น่าน11180รพช.นาหมื่น3,369,494.18871,786.612,449,611.89117,176.405,190,907.52681,500.00814,675.5913,495,152.19
621เชียงใหม่5500น่าน11181รพช.สันติสุข3,266,948.52868,144.563,518,511.5666,851.105,346,759.74311,250.00500,000.0013,878,465.48
631เชียงใหม่5500น่าน11182รพช.บ่อเกลือ4,318,233.271,109,049.052,733,994.2677,453.103,664,562.62465,500.001,000,000.0013,368,792.30
641เชียงใหม่5500น่าน11183รพช.สองแคว2,923,630.49741,938.771,401,810.70106,336.805,072,426.15341,500.001,000,000.0011,587,642.91
651เชียงใหม่5500น่าน11453รพร.ปัว12,890,019.303,686,959.5726,969,993.57321,542.100.0013,250.000.0043,881,764.54
661เชียงใหม่5500น่าน11625รพช.เฉลิมพระเกียรติ3,189,494.09808,532.571,489,491.2139,592.803,836,997.861,094,250.001,000,000.0011,458,358.53
671เชียงใหม่5600พะเยา10717รพท.พะเยา12,856,540.593,467,431.4737,977,902.511,434,129.300.000.000.0055,736,003.87
681เชียงใหม่5600พะเยา10718รพท.เชียงคำ17,508,828.444,750,477.2352,976,953.96923,035.500.000.000.0076,159,295.13
691เชียงใหม่5600พะเยา11184รพช.จุน12,367,482.752,799,632.918,696,638.18191,073.605,457,334.19109,750.000.0029,621,911.63
701เชียงใหม่5600พะเยา11185รพช.เชียงม่วน671,593.88148,490.00299,027.3138,726.105,259,163.49596,000.000.007,013,000.78
711เชียงใหม่5600พะเยา11186รพช.ดอกคำใต้16,788,301.073,810,908.9812,335,486.59183,726.905,173,357.00372,000.000.0038,663,780.54
721เชียงใหม่5600พะเยา11187รพช.ปง12,810,000.382,845,324.606,163,855.72193,534.205,335,572.72703,000.000.0028,051,287.62
731เชียงใหม่5600พะเยา11188รพช.แม่ใจ4,728,573.701,068,328.743,186,793.6298,891.105,010,655.05845,250.000.0014,938,492.21
741เชียงใหม่5700เชียงราย10674รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์53,837,502.1411,600,931.12297,149,306.106,776,291.700.000.000.00369,364,031.06
751เชียงใหม่5700เชียงราย11189รพช.เทิง23,696,717.705,106,180.2413,283,489.71124,884.000.00365,500.000.0042,576,771.65
761เชียงใหม่5700เชียงราย11190รพช.พาน35,517,542.447,653,337.3019,674,908.68351,414.000.00850,000.000.0064,047,202.42
771เชียงใหม่5700เชียงราย11191รพช.ป่าแดด7,406,311.151,595,915.548,414,444.39182,299.505,159,121.12232,750.000.0022,990,841.70
781เชียงใหม่5700เชียงราย11192รพช.แม่จัน39,169,071.588,440,170.5819,062,653.06312,810.300.002,042,500.000.0069,027,205.52
791เชียงใหม่5700เชียงราย11193รพช.เชียงแสน18,965,924.224,086,786.578,264,299.16229,696.200.001,285,500.000.0032,832,206.15
801เชียงใหม่5700เชียงราย11194รพช.แม่สาย21,890,335.694,716,940.1710,607,130.85383,929.200.00902,250.000.0038,500,585.91
811เชียงใหม่5700เชียงราย11195รพช.แม่สรวย25,137,910.565,416,729.1810,824,645.90124,318.805,018,709.05267,250.000.0046,789,563.49
821เชียงใหม่5700เชียงราย11196รพช.เวียงป่าเป้า20,249,882.874,363,454.6012,827,942.2077,028.305,017,159.28382,000.000.0042,917,467.25
831เชียงใหม่5700เชียงราย11197รพช.พญาเม็งราย12,222,605.262,633,732.929,422,430.26181,404.005,159,645.7869,500.000.0029,689,318.22
841เชียงใหม่5700เชียงราย11198รพช.เวียงแก่น10,147,041.182,186,489.363,574,173.2884,428.104,589,922.311,821,500.000.0022,403,554.23
851เชียงใหม่5700เชียงราย11199รพช.ขุนตาล9,253,269.731,993,899.069,011,059.14145,960.205,031,915.2864,500.000.0025,500,603.41
861เชียงใหม่5700เชียงราย11200รพช.แม่ฟ้าหลวง13,608,367.632,932,337.671,817,124.7867,346.103,728,048.24126,000.000.0022,279,224.42
871เชียงใหม่5700เชียงราย11201รพช.แม่ลาว9,006,911.981,940,813.779,136,520.66157,339.804,944,183.86562,000.000.0025,747,770.07
881เชียงใหม่5700เชียงราย11202รพช.เวียงเชียงรุ้ง9,189,868.841,980,237.405,099,523.0491,173.605,086,102.31266,250.000.0021,713,155.19
891เชียงใหม่5700เชียงราย11454รพร.เชียงของ17,733,410.863,821,203.9911,356,368.45205,994.700.001,915,250.000.0035,032,228.00
901เชียงใหม่5700เชียงราย15012รพช.สมเด็จพระญาณสังวร12,328,756.472,656,606.4310,306,008.05196,283.704,720,724.7836,250.000.0030,244,629.43
911เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน10719รพท.ศรีสังวาลย์0.000.000.00288,756.900.000.0046,226,892.3846,515,649.28
921เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน11203รพช.ขุนยวม6,498,931.46621,943.321,510,429.2886,868.004,500,003.702,908,250.002,377,406.0418,503,831.80
931เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน11204รพช.ปาย7,090,191.281,192,905.244,381,160.97262,204.204,460,907.482,269,750.002,377,406.0622,034,525.23
941เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน11205รพช.แม่สะเรียง17,903,466.414,122,906.3223,972,027.06459,576.904,392,010.78933,250.002,377,406.0754,160,643.54
951เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน11206รพช.แม่ลาน้อย4,606,671.582,334,644.516,299,024.5482,216.805,514,453.491,264,000.000.0020,101,010.92
961เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน11207รพช.สบเมย4,059,782.091,869,635.344,157,909.48600,480.905,178,122.230.000.0015,865,930.04
971เชียงใหม่5800แม่ฮ่องสอน11208รพช.ปางมะผ้า5,254,497.581,395,906.235,940,902.3154,728.103,763,720.05738,500.000.0017,148,254.27
982พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์10673รพศ.อุตรดิตถ์26,513,018.674,485,519.24121,204,552.108,580,750.300.000.000.00160,783,840.31
992พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์11158รพช.ตรอน2,956,614.201,630,812.935,926,698.11150,209.105,655,719.350.000.0016,320,053.69
1002พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์11159รพช.ท่าปลา9,337,924.842,313,994.706,233,487.60143,085.605,004,083.692,473,250.000.0025,505,826.43
1012พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์11160รพช.น้ำปาด9,127,256.071,335,144.234,461,206.96122,280.304,796,746.971,753,000.000.0021,595,634.53
1022พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์11161รพช.ฟากท่า2,774,369.33359,657.121,320,829.5790,419.404,572,042.67734,250.000.009,851,568.09
1032พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์11162รพช.บ้านโคก7,201,122.64286,827.79861,444.54108,747.903,952,900.491,756,250.000.0014,167,293.36
1042พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์11163รพช.พิชัย22,132,078.574,181,677.1111,129,773.83347,022.900.00358,000.000.0038,148,552.41
1052พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์11164รพช.ลับแล9,052,690.782,414,607.175,006,619.5769,416.104,558,293.98562,000.000.0021,663,627.60
1062พิษณุโลก5300อุตรดิตถ์11165รพช.ทองแสนขัน6,345,513.791,646,120.315,008,027.61157,308.305,270,623.30148,000.000.0018,575,593.31
1072พิษณุโลก6300ตาก10722รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช7,900,002.663,170,129.5030,193,116.192,750,350.500.000.004,627,994.6348,641,593.48
1082พิษณุโลก6300ตาก10723รพท.แม่สอด9,532,529.953,361,338.1040,451,508.733,360,566.700.000.005,155,841.3661,861,784.84
1092พิษณุโลก6300ตาก11238รพช.บ้านตาก7,916,805.891,994,287.227,794,937.05147,811.500.002,315,500.004,503,350.1324,672,691.79
1102พิษณุโลก6300ตาก11239รพช.สามเงา5,301,484.981,331,449.884,613,941.04222,601.504,715,562.854,357,500.004,680,476.5225,223,016.77
1112พิษณุโลก6300ตาก11240รพช.แม่ระมาด12,535,066.933,321,832.0616,790,237.97545,012.104,523,804.341,265,000.004,927,746.9843,908,700.38
1122พิษณุโลก6300ตาก11241รพช.ท่าสองยาง23,141,074.045,863,372.2012,723,252.51326,400.304,022,329.77725,500.005,146,757.9551,948,686.77
1132พิษณุโลก6300ตาก11242รพช.พบพระ18,050,111.274,670,813.528,600,673.44332,289.905,635,741.09664,000.003,901,322.2641,854,951.48
1142พิษณุโลก6300ตาก11243รพช.อุ้มผาง7,392,861.411,573,297.894,943,291.83205,213.503,012,084.381,046,750.009,534,004.1127,707,503.12
1152พิษณุโลก6400สุโขทัย10724รพท.สุโขทัย บ้านหางคลอง บ้านกล้วย หมู่ที่ 001,887,010.70741,383.7441,841,550.111,990,224.900.000.000.0046,460,169.45
1162พิษณุโลก6400สุโขทัย10725รพท.ศรีสังวร คลองตาล หมู่ที่ 000.000.0034,619,363.414,106,624.400.000.000.0038,725,987.81
1172พิษณุโลก6400สุโขทัย11244รพช.บ้านด่านลานหอย16,191,624.733,262,172.746,672,676.87391,041.905,354,587.13140,500.000.0032,012,603.37
1182พิษณุโลก6400สุโขทัย11245รพช.คีรีมาศ20,200,190.364,022,325.794,234,544.49266,413.505,070,847.52420,500.000.0034,214,821.66
1192พิษณุโลก6400สุโขทัย11246รพช.กงไกรลาศ22,091,941.644,370,469.98906,592.30207,299.705,142,968.621,295,250.000.0034,014,522.24
1202พิษณุโลก6400สุโขทัย11247รพช.ศรีสัชนาลัย21,529,947.424,748,290.9719,891,193.86338,285.704,915,807.041,064,500.000.0052,488,024.99
1212พิษณุโลก6400สุโขทัย11248รพช.สวรรคโลก24,089,267.774,791,345.848,864,009.44482,281.200.001,672,000.000.0039,898,904.25
1222พิษณุโลก6400สุโขทัย11249รพช.ศรีนคร7,670,738.341,545,217.805,991,484.44117,973.804,771,457.11152,250.000.0020,249,121.49
1232พิษณุโลก6400สุโขทัย11250รพช.ทุ่งเสลี่ยม17,031,456.853,395,656.002,202,521.581,266,264.004,725,745.65815,500.000.0029,437,144.08
1242พิษณุโลก6500พิษณุโลก10676รพศ.พุทธชินราช40,927,289.172,783,046.9173,146,708.6953,792,978.400.000.000.00170,650,023.17
1252พิษณุโลก6500พิษณุโลก11251รพช.ชาติตระการ9,391,194.021,805,558.4916,784,276.39156,125.705,078,057.531,323,250.000.0034,538,462.13
1262พิษณุโลก6500พิษณุโลก11252รพช.บางระกำ12,687,393.734,438,199.9322,675,361.90264,248.104,977,845.53997,500.000.0046,040,549.19
1272พิษณุโลก6500พิษณุโลก11253รพช.บางกระทุ่ม6,843,100.761,350,038.1812,230,233.39252,457.204,578,259.331,774,000.000.0027,028,088.86
1282พิษณุโลก6500พิษณุโลก11254รพช.พรหมพิราม10,596,688.533,642,818.4118,938,779.10273,944.704,619,616.30820,750.000.0038,892,597.04
1292พิษณุโลก6500พิษณุโลก11255รพช.วัดโบสถ์7,051,546.77968,699.0912,602,775.50278,432.104,765,486.81735,000.000.0026,401,940.27
1302พิษณุโลก6500พิษณุโลก11256รพช.วังทอง14,449,232.195,762,892.5525,824,182.32360,391.504,720,724.78264,000.000.0051,381,423.34
1312พิษณุโลก6500พิษณุโลก11257รพช.เนินมะปราง11,218,764.332,986,342.6220,050,575.14405,474.304,981,954.54491,750.000.0040,134,860.93
1322พิษณุโลก6500พิษณุโลก11455รพร.นครไทย18,814,732.805,158,637.9933,626,360.48237,788.100.001,580,000.000.0059,417,519.37
1332พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์10727รพท.เพชรบูรณ์42,231,360.478,930,606.94123,458,351.617,129,134.000.000.000.00181,749,453.02
1342พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11264รพช.ชนแดน28,019,336.005,787,383.0012,449,400.00472,172.400.00460,000.000.0047,188,291.40
1352พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11265รพช.หล่มสัก48,128,834.009,903,683.0030,156,770.00784,478.700.001,895,250.000.0090,869,015.70
1362พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11266รพช.วิเชียรบุรี49,525,364.0010,283,318.0046,438,880.002,361,554.100.0014,750.000.00108,623,866.10
1372พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11267รพช.ศรีเทพ23,613,577.004,899,345.0010,403,308.00589,124.704,974,348.6360,250.000.0044,539,953.33
1382พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11268รพช.หนองไผ่41,264,880.008,568,793.0028,630,409.00978,615.900.0028,250.000.0079,470,947.90
1392พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11269รพช.บึงสามพัน23,218,685.004,814,945.0011,077,624.001,043,997.300.0044,500.000.0040,199,751.30
1402พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11270รพช.น้ำหนาว3,902,702.00764,860.001,001,035.00105,064.204,356,213.21231,000.000.0010,360,874.41
1412พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11271รพช.วังโป่ง13,779,663.002,820,362.0011,546,257.00339,369.305,465,175.87804,500.000.0034,755,327.17
1422พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11272รพช.เขาค้อ11,442,439.002,273,273.005,892,083.00222,454.804,768,603.412,071,250.000.0026,670,103.21
1432พิษณุโลก6700เพชรบูรณ์11457รพร.หล่มเก่า18,962,897.003,916,799.0015,981,348.00609,577.200.00681,000.000.0040,151,621.20
1443นครสวรรค์1800ชัยนาท10694รพท.ชัยนาท17,044,842.372,361,579.0612,999,109.406,803,589.600.000.000.0039,209,120.43
1453นครสวรรค์1800ชัยนาท10802รพช.มโนรมย์2,273,793.131,140,027.916,275,185.88314,943.304,857,076.7147,500.000.0014,908,526.93
1463นครสวรรค์1800ชัยนาท10803รพช.วัดสิงห์5,992,773.321,669,291.849,188,473.76199,376.104,976,772.82792,250.000.0022,818,937.84
1473นครสวรรค์1800ชัยนาท10804รพช.สรรพยา5,464,656.261,443,927.247,947,973.70101,037.604,628,791.401,315,750.000.0020,902,136.20
1483นครสวรรค์1800ชัยนาท10805รพช.สรรคบุรี11,805,254.962,392,205.2913,167,688.87249,315.304,853,579.94412,750.000.0032,880,794.36
1493นครสวรรค์1800ชัยนาท10806รพช.หันคา9,975,734.092,682,830.1614,767,408.59353,660.404,720,724.78473,500.000.0032,973,858.02
1503นครสวรรค์6000นครสวรรค์10675รพศ.สวรรค์ประชารักษ์45,694,685.278,703,296.56205,259,130.8016,308,384.300.000.000.00275,965,496.93
1513นครสวรรค์6000นครสวรรค์11209รพช.โกรกพระ7,047,276.051,294,012.252,263,059.1186,029.204,121,744.00915,500.000.0015,727,620.61
1523นครสวรรค์6000นครสวรรค์11210รพช.ชุมแสง17,979,012.793,311,006.3911,329,374.08506,767.500.00929,500.000.0034,055,660.76
1533นครสวรรค์6000นครสวรรค์11211รพช.หนองบัว22,704,142.984,175,651.1811,530,328.32516,722.400.00736,500.000.0039,663,344.88
1543นครสวรรค์6000นครสวรรค์11212รพช.บรรพตพิสัย28,153,992.355,182,261.1716,470,783.64499,005.900.00223,250.000.0050,529,293.06
1553นครสวรรค์6000นครสวรรค์11213รพช.เก้าเลี้ยว9,394,134.111,729,137.335,826,058.97168,606.004,479,145.870.000.0021,597,082.28
1563นครสวรรค์6000นครสวรรค์11214รพช.ตาคลี31,801,602.945,841,456.0512,041,290.141,062,380.700.00616,500.000.0051,363,229.83
1573นครสวรรค์6000นครสวรรค์11215รพช.ท่าตะโก20,471,677.263,764,776.379,910,889.29255,829.500.001,125,250.000.0035,528,422.42
1583นครสวรรค์6000นครสวรรค์11216รพช.ไพศาลี24,123,740.274,443,465.5615,814,307.99539,612.100.00950,250.000.0045,871,375.92
1593นครสวรรค์6000นครสวรรค์11217รพช.พยุหะคีรี16,040,512.112,947,650.566,326,105.54388,595.704,607,614.191,082,750.000.0031,393,228.10
1603นครสวรรค์6000นครสวรรค์11218รพช.ลาดยาว51,471,912.899,450,716.6916,477,354.33358,098.300.00373,500.000.0078,131,582.21
1613นครสวรรค์6000นครสวรรค์11219รพช.ตากฟ้า14,729,027.262,713,027.429,687,132.52724,110.304,336,923.861,430,750.000.0033,620,971.36
1623นครสวรรค์6000นครสวรรค์11220รพช.แม่วงก์14,619,579.672,691,535.408,767,203.50534,944.705,310,033.520.000.0031,923,296.79
1633นครสวรรค์6100อุทัยธานี10720รพท.อุทัยธานี1,162,560.27681,847.3717,849,168.014,893,375.600.000.000.0024,586,951.25
1643นครสวรรค์6100อุทัยธานี11221รพช.ทัพทัน6,697,987.981,669,142.7311,331,144.14248,972.400.002,533,000.000.0022,480,247.25
1653นครสวรรค์6100อุทัยธานี11222รพช.สว่างอารมณ์6,986,746.001,647,932.399,125,168.69255,987.904,720,561.22391,500.0018,929.9123,146,826.11
1663นครสวรรค์6100อุทัยธานี11223รพช.หนองฉาง9,420,833.472,384,240.7514,166,430.21308,222.100.002,292,750.001,423,241.3429,995,717.87
1673นครสวรรค์6100อุทัยธานี11224รพช.หนองขาหย่าง0.000.000.0052,224.303,193,760.861,274,500.000.004,520,485.16
1683นครสวรรค์6100อุทัยธานี11225รพช.บ้านไร่13,840,073.323,153,545.6315,638,837.66797,418.000.002,469,250.000.0035,899,124.61
1693นครสวรรค์6100อุทัยธานี11226รพช.ลานสัก13,933,868.123,035,072.9112,302,177.96428,294.700.00464,750.000.0030,164,163.69
1703นครสวรรค์6100อุทัยธานี11227รพช.ห้วยคต4,399,699.511,053,755.745,503,982.40371,929.505,344,764.78363,000.0021,433.0217,058,564.95
1713นครสวรรค์6200กำแพงเพชร10721รพท.กำแพงเพชร53,894,447.0212,712,010.69134,554,408.997,450,876.800.000.000.00208,611,743.50
1723นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11228รพช.ทุ่งโพธิ์ทะเล3,662,316.37700,192.03850,520.3092,086.203,420,263.500.000.008,725,378.40
1733นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11229รพช.ไทรงาม12,807,449.153,071,096.187,392,190.08271,658.705,425,249.823,250.000.0028,970,893.93
1743นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11230รพช.คลองลาน14,557,284.204,613,936.1618,632,465.07504,762.300.00435,750.000.0038,744,197.73
1753นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11231รพช.ขาณุวรลักษบุรี33,758,725.697,140,907.3117,693,008.16812,115.900.00854,500.000.0060,259,257.06
1763นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11232รพช.คลองขลุง24,810,077.644,990,940.6713,107,694.73539,252.100.00915,250.000.0044,363,215.14
1773นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11233รพช.พรานกระต่าย20,974,942.744,085,520.908,063,181.81400,349.700.001,588,500.000.0035,112,495.15
1783นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11234รพช.ลานกระบือ10,867,859.202,417,776.345,232,022.95330,404.404,513,817.18205,500.000.0023,567,380.07
1793นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11235รพช.ทรายทองวัฒนา5,119,115.571,883,240.447,871,941.94343,683.903,862,999.9886,000.000.0019,166,981.83
1803นครสวรรค์6200กำแพงเพชร11236รพช.ปางศิลาทอง6,581,073.402,125,539.444,357,301.37280,110.605,192,518.71377,250.000.0018,913,793.52
1813นครสวรรค์6200กำแพงเพชร14135รพช.บึงสามัคคี5,592,587.491,992,100.046,874,294.72275,625.904,606,763.84369,500.000.0019,710,871.99
1823นครสวรรค์6600พิจิตร10726รพท.พิจิตร31,010,301.716,329,928.2661,214,274.569,308,890.800.000.000.00107,863,395.33
1833นครสวรรค์6600พิจิตร11258รพช.วังทรายพูน3,956,227.871,238,328.093,505,087.771,233,644.404,720,724.78686,750.000.0015,340,762.91
1843นครสวรรค์6600พิจิตร11259รพช.โพธิ์ประทับช้าง10,261,968.052,181,995.694,769,489.22190,246.505,417,326.00521,250.000.0023,342,275.46
1853นครสวรรค์6600พิจิตร11260รพช.บางมูลนาก14,758,947.733,206,501.6120,657,081.47736,923.600.001,918,000.000.0041,277,454.41
1863นครสวรรค์6600พิจิตร11261รพช.โพทะเล18,141,839.714,660,313.3516,823,732.75265,430.700.000.000.0039,891,316.51
1873นครสวรรค์6600พิจิตร11262รพช.สามง่าม9,628,715.032,123,459.7910,169,072.91217,846.800.0030,250.000.0022,169,344.53
1883นครสวรรค์6600พิจิตร11263รพช.ทับคล้อ9,521,795.182,231,393.335,838,291.71490,274.104,754,461.32381,500.000.0023,217,715.64
1893นครสวรรค์6600พิจิตร11456รพร.ตะพานหิน17,811,283.833,488,700.8519,997,568.431,212,047.100.00846,250.000.0043,355,850.21
1903นครสวรรค์6600พิจิตร11631รพช.วชิรบารมี5,581,228.111,622,006.574,482,168.91242,991.904,867,589.73261,750.000.0017,057,735.22
1914สระบุรี1200นนทบุรี10686รพท.พระนั่งเกล้า36,913,183.977,578,752.4069,865,494.8324,723,381.600.000.000.00139,080,812.80
1924สระบุรี1200นนทบุรี10756รพช.บางกรวย13,268,984.662,672,938.712,704,356.65636,872.403,261,161.05526,750.000.0023,071,063.47
1934สระบุรี1200นนทบุรี10757รพช.บางใหญ่21,295,268.714,250,360.445,182,581.951,299,463.202,615,148.83924,500.000.0035,567,323.13
1944สระบุรี1200นนทบุรี10758รพช.บางบัวทอง26,198,733.665,218,955.256,340,873.481,211,363.104,262,882.72568,750.000.0043,801,558.21
1954สระบุรี1200นนทบุรี10759รพช.ไทรน้อย17,113,665.873,422,128.785,418,072.791,342,392.300.00841,250.000.0028,137,509.74
1964สระบุรี1200นนทบุรี10760รพช.ปากเกร็ด14,673,052.192,954,330.743,643,863.20438,021.903,097,852.37677,250.000.0025,484,370.40
1974สระบุรี1300ปทุมธานี10687รพท.ปทุมธานี29,045,987.855,897,147.6273,135,717.0620,165,615.100.000.000.00128,244,467.63
1984สระบุรี1300ปทุมธานี10761รพช.คลองหลวง36,386,817.207,322,182.617,429,277.58339,566.404,360,154.630.000.0055,837,998.42
1994สระบุรี1300ปทุมธานี10762รพช.ธัญบุรี24,611,485.084,959,801.278,218,968.311,942,451.100.00298,750.000.0040,031,455.76
2004สระบุรี1300ปทุมธานี10763รพช.ประชาธิปัตย์16,025,288.653,236,535.024,873,709.37944,247.603,871,265.890.000.0028,951,046.53
2014สระบุรี1300ปทุมธานี10764รพช.หนองเสือ11,397,355.942,298,936.526,505,757.48481,432.504,973,809.08132,000.000.0025,789,291.52
2024สระบุรี1300ปทุมธานี10765รพช.ลาดหลุมแก้ว6,481,765.601,313,908.464,061,462.89732,663.903,767,672.93953,500.000.0017,310,973.78
2034สระบุรี1300ปทุมธานี10766รพช.ลำลูกกา15,069,707.273,047,106.712,915,989.82712,120.503,594,827.20113,750.000.0025,453,501.50
2044สระบุรี1300ปทุมธานี10767รพช.สามโคก7,934,856.111,603,636.561,252,189.10275,008.503,664,562.62251,750.000.0014,982,002.89
2054สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10660รพศ.พระนครศรีอยุธยา23,158,913.135,155,064.5892,814,771.8928,312,869.600.000.000.00149,441,619.20
2064สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10688รพท.เสนา11,052,690.471,517,572.9210,534,405.831,864,084.500.000.000.0024,968,753.72
2074สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10768รพช.ท่าเรือ5,083,652.711,310,752.234,588,824.87443,931.303,581,153.682,641,750.000.0017,650,064.79
2084สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10769รพช.สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)2,706,904.23583,931.711,504,391.83874,062.904,466,552.762,390,250.000.0012,526,093.43
2094สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10770รพช.บางไทร2,748,275.79592,854.411,429,751.57199,806.303,650,619.613,812,250.000.0012,433,557.68
2104สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10771รพช.บางบาล1,085,295.72233,716.28531,979.38285,088.503,945,274.733,596,500.000.009,677,854.61
2114สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10772รพช.บางปะอิน10,178,902.492,195,594.915,335,048.242,288,105.100.005,562,000.000.0025,559,650.74
2124สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10773รพช.บางปะหัน3,908,542.29949,624.982,566,676.01223,113.604,074,560.713,229,500.000.0014,952,017.59
2134สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10774รพช.ผักไห่5,977,253.911,395,886.473,996,304.00288,504.904,655,907.283,218,500.000.0019,532,356.56
2144สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10775รพช.ภาชี4,341,609.571,044,449.454,815,336.01475,095.603,544,562.181,031,250.000.0015,252,302.81
2154สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10776รพช.ลาดบัวหลวง4,531,474.531,085,138.852,480,263.06737,934.303,859,052.05275,500.000.0012,969,362.79
2164สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10777รพช.วังน้อย10,494,429.522,477,510.836,402,603.131,113,904.803,997,836.40911,500.000.0025,397,784.68
2174สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10778รพช.บางซ้าย1,408,345.65303,445.18573,496.8786,783.403,285,462.91911,750.000.006,569,284.01
2184สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10779รพช.อุทัย5,827,325.731,038,690.672,788,735.77869,061.603,304,293.021,266,000.000.0015,094,106.79
2194สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10780รพช.มหาราช269,423.9457,965.25127,609.57153,325.802,504,453.744,232,000.000.007,344,778.30
2204สระบุรี1400พระนครศรีอยุธยา10781รพช.บ้านแพรก716,249.6771,538.53352,094.64170,631.002,423,557.281,283,750.000.005,017,821.12
2214สระบุรี1500อ่างทอง10689รพท.อ่างทอง3,000,000.00700,000.0010,696,027.775,423,766.300.000.000.0019,819,794.07
2224สระบุรี1500อ่างทอง10782รพช.ไชโย1,301,888.03734,664.801,000,000.00188,347.503,928,167.272,364,250.000.009,517,317.60
2234สระบุรี1500อ่างทอง10784รพช.ป่าโมก3,855,130.07785,927.16901,792.96504,856.800.002,212,750.002,000,000.0010,260,456.99
2244สระบุรี1500อ่างทอง10785รพช.โพธิ์ทอง6,393,852.731,006,084.195,752,477.99360,242.100.002,418,000.001,730,000.0017,660,657.01
2254สระบุรี1500อ่างทอง10786รพช.แสวงหา4,129,652.07930,905.155,925,815.72323,340.304,553,612.82569,000.000.0016,432,326.06
2264สระบุรี1500อ่างทอง10787รพช.วิเศษชัยชาญ7,874,181.511,102,841.6616,506,392.61818,590.500.00635,500.000.0026,937,506.28
2274สระบุรี1500อ่างทอง10788รพช.สามโก้3,042,422.90649,223.891,645,846.88193,095.003,664,562.62362,000.00590,536.4810,147,687.77
2284สระบุรี1600ลพบุรี10690รพท.ลพบุรี5,218,550.792,627,429.7381,273,479.6110,393,386.300.000.000.0099,512,846.43
2294สระบุรี1600ลพบุรี10691รพท.บ้านหมี่3,000,000.001,000,000.004,889,700.446,441,252.300.000.000.0015,330,952.74
2304สระบุรี1600ลพบุรี10789รพช.พัฒนานิคม13,100,154.783,106,363.3413,652,142.801,328,580.900.00575,750.000.0031,762,991.82
2314สระบุรี1600ลพบุรี10790รพช.โคกสำโรง19,722,442.054,285,056.6321,726,552.55579,049.200.00596,500.000.0046,909,600.43
2324สระบุรี1600ลพบุรี10791รพช.ชัยบาดาล20,970,842.764,231,534.5029,619,177.222,322,722.700.001,227,000.000.0058,371,277.18
2334สระบุรี1600ลพบุรี10792รพช.ท่าวุ้ง9,734,058.611,996,931.172,501,369.88503,639.100.001,399,500.000.0016,135,498.76
2344สระบุรี1600ลพบุรี10793รพช.ท่าหลวง7,306,859.801,657,092.326,942,402.58894,827.704,356,556.55350,500.000.0021,508,238.95
2354สระบุรี1600ลพบุรี10794รพช.สระโบสถ์4,948,982.821,070,218.80218,884.41153,300.603,993,407.731,073,000.000.0011,457,794.36
2364สระบุรี1600ลพบุรี10795รพช.โคกเจริญ7,022,246.321,504,835.502,158,961.23178,768.803,865,303.95690,750.000.0015,420,865.80
2374สระบุรี1600ลพบุรี10796รพช.ลำสนธิ6,850,685.201,528,703.183,380,813.08808,225.205,014,635.101,090,750.000.0018,673,811.76
2384สระบุรี1600ลพบุรี10797รพช.หนองม่วง9,259,564.032,010,382.284,660,420.63685,635.304,720,724.78562,250.000.0021,898,977.02
2394สระบุรี1700สิงห์บุรี10692รพท.สิงห์บุรี-9,124,210.66-1,546,649.69-3,308,291.642,914,706.700.000.0016,831,165.055,766,719.76
2404สระบุรี1700สิงห์บุรี10693รพท.อินทร์บุรี-9,318,839.88-1,586,515.94-10,635,662.131,218,953.700.000.0024,906,404.294,584,340.04
2414สระบุรี1700สิงห์บุรี10798รพช.บางระจัน2,004,275.57852,446.992,542,765.00235,961.104,657,929.340.006,455,243.3316,748,621.33
2424สระบุรี1700สิงห์บุรี10799รพช.ค่ายบางระจัน2,568,456.351,092,401.123,339,136.76226,804.505,094,988.11212,750.006,358,441.0018,892,977.84
2434สระบุรี1700สิงห์บุรี10800รพช.พรหมบุรี537,658.45228,673.81521,064.59159,860.702,578,704.63447,750.006,083,166.1710,556,878.35
2444สระบุรี1700สิงห์บุรี10801รพช.ท่าช้าง-943,813.69-160,682.61-634,540.49118,638.903,732,585.20369,750.003,987,785.986,469,723.29
2454สระบุรี1900สระบุรี10661รพศ.สระบุรี15,007,719.714,687,757.1392,097,532.1441,261,134.500.000.000.00153,054,143.48
2464สระบุรี1900สระบุรี10695รพท.พระพุทธบาท3,948,763.481,487,531.8913,138,078.785,743,342.800.000.005,000,000.0029,317,716.95
2474สระบุรี1900สระบุรี10807รพช.แก่งคอย10,305,498.111,685,214.1510,211,838.901,132,564.500.002,331,000.000.0025,666,115.66
2484สระบุรี1900สระบุรี10808รพช.หนองแค9,270,451.391,130,817.093,638,560.33746,157.600.00808,000.000.0015,593,986.41
2494สระบุรี1900สระบุรี10809รพช.วิหารแดง7,018,247.081,844,542.233,526,865.74404,549.104,450,227.62488,000.000.0017,732,431.77
2504สระบุรี1900สระบุรี10810รพช.หนองแซง88,795.78361,726.531,214,273.87176,091.302,935,893.562,564,500.000.007,341,281.04
2514สระบุรี1900สระบุรี10811รพช.บ้านหมอ5,775,622.19913,459.392,508,581.98253,577.703,886,334.04857,500.000.0014,195,075.30
2524สระบุรี1900สระบุรี10812รพช.ดอนพุด1,796,995.00197,030.15561,911.7198,701.203,913,391.622,180,000.000.008,748,029.68
2534สระบุรี1900สระบุรี10813รพช.หนองโดน2,134,120.87303,062.09881,114.14123,678.903,259,583.88548,500.000.007,250,059.88
2544สระบุรี1900สระบุรี10814รพช.เสาไห้0.000.000.00293,741.103,069,370.914,835,750.000.008,198,862.01
2554สระบุรี1900สระบุรี10815รพช.มวกเหล็ก7,404,319.171,141,941.011,889,506.262,101,960.803,578,892.76947,500.000.0017,064,120.00
2564สระบุรี1900สระบุรี10816รพช.วังม่วง3,809,497.16757,793.631,904,118.74576,413.103,716,139.831,933,000.000.0012,696,962.46
2574สระบุรี2600นครนายก10698รพท.นครนายก3,457,994.96586,567.468,542,349.945,996,744.100.000.000.0018,583,656.46
2584สระบุรี2600นครนายก10863รพช.ปากพลี0.000.000.0075,303.903,664,562.623,514,250.00803,779.948,057,896.46
2594สระบุรี2600นครนายก10864รพช.บ้านนา5,478,759.821,287,364.2411,299,569.17865,785.600.002,316,500.006,496,220.0627,744,198.89
2604สระบุรี2600นครนายก10865รพช.องค์รักษ์4,867,967.08841,533.111,891,708.82214,881.300.002,263,750.003,620,910.8313,700,751.14
2615ราชบุรี7000ราชบุรี10677รพศ.ราชบุรี18,074,028.984,548,469.3393,224,998.4811,650,913.100.000.000.00127,498,409.89
2625ราชบุรี7000ราชบุรี10728รพท.ดำเนินสะดวก11,463,591.682,837,512.7916,780,778.48559,562.400.000.000.0031,641,445.35
2635ราชบุรี7000ราชบุรี10729รพท.บ้านโป่ง17,884,262.734,441,887.6430,601,826.833,200,111.100.000.000.0056,128,088.30
2645ราชบุรี7000ราชบุรี10730รพท.โพธาราม12,902,080.573,199,237.8324,953,681.471,729,206.000.000.000.0042,784,205.87
2655ราชบุรี7000ราชบุรี11273รพช.สวนผึ้ง11,464,621.822,905,630.027,428,140.90307,791.904,422,937.772,966,250.003,656,507.7733,151,880.18
2665ราชบุรี7000ราชบุรี11274รพช.บางแพ5,738,644.411,424,415.554,615,126.20446,410.800.00767,250.000.0012,991,846.96
2675ราชบุรี7000ราชบุรี11275รพช.เจ็ดเสมียน0.000.000.00145,427.403,290,892.0293,000.004,217,466.457,746,785.87
2685ราชบุรี7000ราชบุรี11276รพช.ปากท่อ9,357,455.172,477,941.724,869,395.79409,605.300.002,674,250.000.0019,788,647.98
2695ราชบุรี7000ราชบุรี11277รพช.วัดเพลง0.000.000.0088,830.003,063,994.761,164,750.004,524,964.578,842,539.33
2705ราชบุรี7000ราชบุรี11458รพร.จอมบึง10,469,546.742,603,777.166,308,670.88450,672.300.002,102,250.002,506,190.8324,441,107.91
2715ราชบุรี7100กาญจนบุรี10731รพท.พหลพลพยุหเสนา18,152,313.554,377,013.6079,207,946.756,677,496.900.000.000.00108,414,770.80
2725ราชบุรี7100กาญจนบุรี10732รพท.มะการักษ์17,781,159.865,756,995.2242,046,894.191,992,991.500.000.000.0067,578,040.77
2735ราชบุรี7100กาญจนบุรี11278รพช.ไทรโยค9,024,459.202,363,115.118,679,502.88318,111.304,319,932.16149,500.000.0024,854,620.65
2745ราชบุรี7100กาญจนบุรี11279รพช.สมเด็จพระปิยะมหาราช4,804,030.35583,514.761,312,552.6587,379.203,903,186.461,137,750.000.0011,828,413.42
2755ราชบุรี7100กาญจนบุรี11280รพช.บ่อพลอย15,916,989.573,797,370.7917,146,068.621,031,774.400.00225,750.000.0038,117,953.38
2765ราชบุรี7100กาญจนบุรี11281รพช.ท่ากระดาน4,180,948.70572,710.252,298,437.09150,475.504,736,168.621,339,250.000.0013,277,990.16
2775ราชบุรี7100กาญจนบุรี11282รพช.ท่าม่วง20,221,324.126,185,228.8229,489,467.941,206,747.900.000.000.0057,102,768.78
2785ราชบุรี7100กาญจนบุรี11283รพช.ทองผาภูมิ16,035,852.013,809,998.6511,088,042.64559,306.800.00704,000.000.0032,197,200.10
2795ราชบุรี7100กาญจนบุรี11284รพช.สังขละบุรี9,558,291.302,494,132.114,307,440.29164,815.202,762,251.89571,250.000.0019,858,180.79
2805ราชบุรี7100กาญจนบุรี11285รพช.เจ้าคุณไพบูลย์12,782,251.612,656,657.588,682,549.10290,844.000.000.000.0024,412,302.29
2815ราชบุรี7100กาญจนบุรี11286รพช.เลาขวัญ12,966,621.614,024,911.368,522,689.00270,381.605,329,850.83353,250.000.0031,467,704.40
2825ราชบุรี7100กาญจนบุรี11287รพช.ด่านมะขามเตี้ย7,254,353.782,150,569.427,290,243.34511,157.704,591,503.16619,250.000.0022,417,077.40
2835ราชบุรี7100กาญจนบุรี11288รพช.สถานพระบารมี6,414,451.642,098,154.853,353,205.27223,402.504,720,724.78981,250.000.0017,791,189.04
2845ราชบุรี7100กาญจนบุรี14136รพช.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์2,604,554.60354,063.261,858,290.41146,719.803,664,562.620.000.008,628,190.69
2855ราชบุรี7100กาญจนบุรี21948รพช.ห้วยกระเจา7,549,840.242,596,827.127,041,770.32155,309.405,455,370.95153,000.000.0022,952,118.03
2865ราชบุรี7200สุพรรณบุรี10678รพศ.เจ้าพระยายมราช16,802,044.767,009,679.08122,639,146.7410,463,964.300.000.000.00156,914,834.88
2875ราชบุรี7200สุพรรณบุรี10733รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1725,462,704.498,050,614.1857,765,811.733,936,177.900.000.000.0095,215,308.30
2885ราชบุรี7200สุพรรณบุรี11289รพช.เดิมบางนางบวช21,723,200.813,965,147.1920,467,666.733,703,431.600.001,855,250.000.0051,714,696.33
2895ราชบุรี7200สุพรรณบุรี11290รพช.ด่านช้าง28,536,152.715,166,067.0022,990,129.83711,490.500.00879,000.000.0058,282,840.04
2905ราชบุรี7200สุพรรณบุรี11291รพช.บางปลาม้า21,153,971.083,882,283.8415,255,803.53739,839.600.001,279,000.000.0042,310,898.05
2915ราชบุรี7200สุพรรณบุรี11292รพช.ศรีประจันต์16,140,358.092,950,427.2313,717,117.56782,237.700.001,034,000.000.0034,624,140.58
2925ราชบุรี7200สุพรรณบุรี11293รพช.ดอนเจดีย์12,852,861.272,794,303.9715,504,555.04306,002.700.00229,750.000.0031,687,472.98
2935ราชบุรี7200สุพรรณบุรี11294รพช.สามชุก14,578,037.722,661,972.8911,988,723.05324,338.400.00776,500.000.0030,329,572.06
2945ราชบุรี7200สุพรรณบุรี11295รพช.อู่ทอง38,992,041.447,557,421.7442,231,839.871,008,738.900.00360,250.000.0090,150,291.95
2955ราชบุรี7200สุพรรณบุรี11296รพช.หนองหญ้าไซ12,957,491.242,386,230.8314,223,510.73219,145.500.0072,500.000.0029,858,878.30
2965ราชบุรี7300นครปฐม10679รพศ.นครปฐม44,741,521.8713,533,310.89190,445,178.9323,355,283.500.000.000.00272,075,295.19
2975ราชบุรี7300นครปฐม11297รพช.กำแพงแสน23,245,616.665,300,037.7915,836,691.751,048,643.100.00379,500.000.0045,810,489.30
2985ราชบุรี7300นครปฐม11298รพช.นครชัยศรี10,259,711.932,391,648.585,920,191.87509,330.703,612,776.28418,250.000.0023,111,909.36
2995ราชบุรี7300นครปฐม11299รพช.ห้วยพลู9,844,850.262,267,839.727,275,837.02260,921.700.001,032,250.000.0020,681,698.70
3005ราชบุรี7300นครปฐม11300รพช.ดอนตูม8,349,749.701,927,746.473,521,470.64153,010.803,732,518.1994,500.000.0017,778,995.80
3015ราชบุรี7300นครปฐม11301รพช.บางเลน15,825,030.403,573,590.199,154,394.98563,486.400.00163,750.000.0029,280,251.97
3025ราชบุรี7300นครปฐม11302รพช.สามพราน31,265,659.656,916,267.2810,337,531.911,036,486.800.00340,000.000.0049,895,945.64
3035ราชบุรี7300นครปฐม11303รพช.พุทธมลฑล5,058,797.371,209,642.102,595,927.87773,078.403,205,236.04230,000.000.0013,072,681.78
3045ราชบุรี7300นครปฐม13819รพช.หลวงพ่อเปิ่น4,009,529.37982,491.602,004,918.5895,874.303,290,990.811,288,000.000.0011,671,804.66
3055ราชบุรี7400สมุทรสาคร10734รพท.สมุทรสาคร51,373,643.4010,218,191.5181,735,115.0027,850,176.000.000.000.00171,177,125.91
3065ราชบุรี7400สมุทรสาคร11304รพช.กระทุ่มแบน30,745,339.536,100,679.3030,174,955.208,002,871.100.00324,250.000.0075,348,095.13
3075ราชบุรี7500สมุทรสงคราม10735รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า4,508,318.80855,468.547,614,158.142,717,028.900.000.0012,132,641.3627,827,615.74
3085ราชบุรี7500สมุทรสงคราม11306รพช.นภาลัย หมู่ที่ 06700,000.00400,000.001,504,678.42192,852.900.003,632,250.005,254,271.9911,684,053.31
3095ราชบุรี7500สมุทรสงคราม11307รพช.อัมพวา หมู่ที่ 072,637,145.55466,548.091,007,624.2975,609.904,818,103.351,705,000.003,586,254.9514,296,286.13
3105ราชบุรี7600เพชรบุรี10736รพท.พระจอมเกล้า13,343,264.115,394,884.0050,773,929.766,563,857.500.000.000.0076,075,935.37
3115ราชบุรี7600เพชรบุรี11308รพช.เขาย้อย4,382,412.351,072,984.002,214,343.33224,608.504,339,194.371,616,750.000.0013,850,292.55
3125ราชบุรี7600เพชรบุรี11309รพช.หนองหญ้าปล้อง0.00516,296.001,981,074.42109,897.204,763,486.962,504,500.000.009,875,254.58
3135ราชบุรี7600เพชรบุรี11310รพช.ชะอำ15,040,835.722,238,984.008,534,198.15891,540.900.001,510,000.000.0028,215,558.77
3145ราชบุรี7600เพชรบุรี11311รพช.ท่ายาง14,499,374.622,606,032.006,821,587.59285,457.500.001,563,500.000.0025,775,951.71
3155ราชบุรี7600เพชรบุรี11312รพช.บ้านลาด372,322.50813,340.005,238,443.33120,128.403,247,793.751,722,500.000.0011,514,527.98
3165ราชบุรี7600เพชรบุรี11313รพช.บ้านแหลม6,397,570.21889,758.712,529,186.91163,462.503,876,173.45318,750.000.0014,174,901.78
3175ราชบุรี7600เพชรบุรี11314รพช.แก่งกระจาน5,767,879.72983,114.003,492,504.9794,776.304,571,485.09757,500.000.0015,667,260.08
3185ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์10737รพท.ประจวบคีรีขันธ์8,008,320.841,791,337.0018,569,803.002,828,008.800.000.000.0031,197,469.64
3195ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์11315รพช.กุยบุรี9,005,834.482,485,616.007,002,638.00243,272.704,183,527.94868,250.000.0023,789,139.12
3205ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์11316รพช.ทับสะแก11,385,270.492,843,458.8712,348,883.00373,431.600.0067,250.000.0027,018,293.96
3215ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์11317รพช.บางสะพาน23,668,597.255,307,623.0033,769,174.001,654,969.500.00633,750.000.0065,034,113.75
3225ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์11318รพช.บางสะพานน้อย10,384,234.152,414,944.008,270,580.00462,135.604,600,107.9358,000.000.0026,190,001.68
3235ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์11319รพช.ปราณบุรี14,121,379.083,354,796.008,948,264.84692,516.700.00162,500.000.0027,279,456.62
3245ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์11320รพท.หัวหิน17,798,229.833,904,622.0029,870,785.006,850,756.800.000.000.0058,424,393.63
3255ราชบุรี7700ประจวบคีรีขันธ์11321รพช.สามร้อยยอด10,768,110.322,396,989.008,007,321.00555,757.200.00338,750.000.0022,066,927.52
3266ระยอง1100สมุทรปราการ10685รพท.สมุทรปราการ60,165,186.7012,435,986.5688,184,162.0848,057,987.600.000.000.00208,843,322.94
3276ระยอง1100สมุทรปราการ10752รพช.บางบ่อ33,660,515.046,677,845.6016,298,883.412,427,033.600.002,002,750.000.0061,067,027.65
3286ระยอง1100สมุทรปราการ10753รพช.บางพลี15,650,594.853,272,259.709,638,627.646,891,411.600.00274,000.000.0035,726,893.79
3296ระยอง1100สมุทรปราการ10754รพช.บางจาก13,833,638.122,946,993.576,673,845.951,058,238.900.001,075,000.000.0025,587,716.54
3306ระยอง1100สมุทรปราการ10755รพช.พระสมุทรเจดีย์19,487,378.643,890,313.718,897,784.21433,754.103,761,943.71528,750.000.0036,999,924.37
3316ระยอง2000ชลบุรี10662รพศ.ชลบุรี6,481,699.352,959,541.00142,411,363.1153,804,232.000.000.002,615,532.02208,272,367.48
3326ระยอง2000ชลบุรี10817รพช.บ้านบึง20,013,837.284,894,992.7915,858,748.812,705,613.300.00933,500.000.0044,406,692.18
3336ระยอง2000ชลบุรี10818รพช.หนองใหญ่1,889,336.19461,530.38848,497.02377,197.203,432,266.372,695,250.000.009,704,077.16
3346ระยอง2000ชลบุรี10819รพช.บางละมุง54,745,252.9213,391,828.9133,936,689.5910,641,388.500.00674,000.000.00113,389,159.92
3356ระยอง2000ชลบุรี10820รพช.วัดญาณสังวราราม3,833,441.320.000.00464,950.803,295,644.010.000.007,594,036.13
3366ระยอง2000ชลบุรี10821รพช.พานทอง13,571,922.503,319,817.4813,899,194.752,122,141.500.00670,750.000.0033,583,826.23
3376ระยอง2000ชลบุรี10822รพช.พนัสนิคม33,605,680.238,222,357.9126,360,298.371,598,075.100.001,230,500.000.0071,016,911.61
3386ระยอง2000ชลบุรี10823รพช.อ่าวอุดม36,868,700.039,016,639.8722,371,901.025,389,375.500.000.000.0073,646,616.42
3396ระยอง2000ชลบุรี10824รพช.เกาะสีชัง1,731,057.460.000.00199,627.204,720,724.780.000.006,651,409.44
3406ระยอง2000ชลบุรี10825รพช.สัตหีบ15,050,611.713,681,044.305,178,907.98620,889.300.00265,000.000.0024,796,453.29
3416ระยอง2000ชลบุรี10826รพช.บ่อทอง10,791,457.182,640,274.724,895,742.55494,726.400.00499,500.000.0019,321,700.85
3426ระยอง2100ระยอง10663รพศ.ระยอง18,775,410.792,968,970.90107,870,072.0825,299,832.500.000.000.00154,914,286.27
3436ระยอง2100ระยอง10827รพช.มาบตาพุด13,137,013.753,837,038.343,903,986.161,402,775.103,038,943.02620,750.000.0025,940,506.37
3446ระยอง2100ระยอง10828รพช.บ้านฉาง5,972,276.862,769,944.119,931,362.211,762,632.000.001,334,500.000.0021,770,715.18
3456ระยอง2100ระยอง10829รพช.แกลง39,137,144.818,549,233.6924,875,400.061,951,116.300.002,419,000.000.0076,931,894.86
3466ระยอง2100ระยอง10830รพช.วังจันทร์11,313,785.282,812,140.376,728,844.70943,910.104,210,270.931,025,500.000.0027,034,451.38
3476ระยอง2100ระยอง10831รพช.บ้านค่าย13,735,011.505,311,104.617,641,993.47735,979.504,466,552.761,561,750.000.0033,452,391.84
3486ระยอง2100ระยอง10832รพช.ปลวกแดง4,699,774.742,414,619.552,894,366.301,314,240.303,033,862.011,389,250.000.0015,746,112.90
3496ระยอง2100ระยอง22734รพช. เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา6,160,641.882,040,515.930.000.004,720,724.780.000.0012,921,882.59
3506ระยอง2200จันทบุรี10664รพศ.พระปกเกล้า35,023,639.094,047,378.13148,457,146.8214,501,822.400.000.000.00202,029,986.44
3516ระยอง2200จันทบุรี10834รพช.ขลุง7,894,723.542,826,803.636,090,538.35202,338.904,643,342.061,756,000.000.0023,413,746.48
3526ระยอง2200จันทบุรี10835รพช.ท่าใหม่1,444,496.70812,710.291,518,810.48145,789.203,880,023.431,111,250.000.008,913,080.10
3536ระยอง2200จันทบุรี10836รพช.เขาสุกิม1,030,445.97726,877.431,841,028.83143,703.904,551,526.29887,750.000.009,181,332.42
3546ระยอง2200จันทบุรี10837รพช.สองพี่น้อง1,215,874.17759,074.051,377,701.00116,044.204,452,261.90158,750.000.008,079,705.32
3556ระยอง2200จันทบุรี10838รพช.โป่งน้ำร้อน7,681,012.902,125,266.167,291,455.49323,269.200.00885,750.000.0018,306,753.75
3566ระยอง2200จันทบุรี10839รพช.มะขาม3,020,484.091,201,687.862,986,495.74218,196.003,112,685.041,139,500.000.0011,679,048.73
3576ระยอง2200จันทบุรี10840รพช.แหลมสิงห์2,450,136.441,085,082.743,418,986.85123,846.304,136,431.01771,000.000.0011,985,483.34
3586ระยอง2200จันทบุรี10841รพช.สอยดาว8,337,498.714,085,474.1217,246,480.27982,515.600.00536,000.000.0031,187,968.70
3596ระยอง2200จันทบุรี10842รพช.แก่งหางแมว6,410,307.952,688,773.254,778,755.00237,710.705,120,012.59564,500.000.0019,800,059.49
3606ระยอง2200จันทบุรี10843รพช.นายายอาม4,114,213.161,702,260.194,145,633.21283,329.904,137,963.67126,000.000.0014,509,400.13
3616ระยอง2200จันทบุรี10844รพช.เขาคิชฌกูฏ3,589,722.851,104,154.512,939,420.45367,363.804,412,912.63347,500.000.0012,761,074.24
3626ระยอง2300ตราด10696รพท.ตราด3,694,949.512,439,662.6333,936,915.345,125,695.300.000.002,125,184.7247,322,407.50
3636ระยอง2300ตราด10845รพช.คลองใหญ่4,814,196.27737,779.212,193,086.27115,724.703,760,951.23588,250.00658,407.9512,868,395.63
3646ระยอง2300ตราด10846รพช.เขาสมิง8,256,962.971,243,727.212,403,695.46243,897.304,517,524.812,746,250.000.0019,412,057.75
3656ระยอง2300ตราด10847รพช.บ่อไร่6,942,518.62972,443.712,716,492.18388,591.204,573,400.663,879,000.003,800,403.5623,272,849.93
3666ระยอง2300ตราด10848รพช.แหลมงอบ28,763.20520,702.51936,202.9960,670.803,210,286.191,709,750.002,240,855.208,707,230.89
3676ระยอง2300ตราด10849รพช.เกาะกูด0.0062,760.150.0065,642.403,664,562.621,089,250.000.004,882,215.17
3686ระยอง2300ตราด13816รพช.เกาะช้าง0.00188,013.15171,849.56127,126.802,260,589.582,020,750.00285,981.935,054,311.02
3696ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10697รพท.ฉะเชิงเทรา9,259,744.082,796,797.4068,188,456.9113,188,286.800.000.000.0093,433,285.19
3706ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10833รพช.ท่าตะเกียบ13,669,288.162,763,248.077,233,461.65316,856.705,077,068.160.000.0029,059,922.74
3716ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10850รพช.บางคล้า8,536,568.921,847,945.377,207,245.64613,318.503,840,325.72594,750.000.0022,640,154.15
3726ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10851รพช.บางน้ำเปรี้ยว20,931,658.564,351,825.6914,886,960.59537,148.800.00458,750.000.0041,166,343.64
3736ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10852รพช.บางปะกง13,436,034.852,968,081.169,286,576.622,237,665.500.002,692,250.000.0030,620,608.13
3746ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10853รพช.บ้านโพธิ์4,586,658.511,174,054.174,157,586.75420,290.104,466,552.763,200,000.000.0018,005,142.29
3756ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10854รพช.พนมสารคาม16,357,503.493,511,440.4215,916,413.271,093,392.900.00194,250.000.0037,073,000.08
3766ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10855รพช.สนามชัยเขต18,290,003.343,787,714.4214,360,727.15799,419.600.001,670,000.000.0038,907,864.51
3776ระยอง2400ฉะเชิงเทรา10856รพช.แปลงยาว7,175,517.501,554,833.795,265,520.48574,861.503,355,810.227,000.000.0017,933,543.49
3786ระยอง2400ฉะเชิงเทรา13747รพช.ราชสาส์น753,909.87234,516.32548,642.6966,479.404,961,922.02400,500.000.006,965,970.30
3796ระยอง2500ปราจีนบุรี10665รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร13,277,113.31932,070.3121,960,177.757,055,269.200.000.000.0043,224,630.57
3806ระยอง2500ปราจีนบุรี10857รพช.กบินทร์บุรี31,683,297.706,502,583.7243,185,113.072,352,711.600.00724,250.000.0084,447,956.09
3816ระยอง2500ปราจีนบุรี10858รพช.นาดี8,885,334.821,867,464.737,927,084.47410,731.200.002,098,750.000.0021,189,365.22
3826ระยอง2500ปราจีนบุรี10859รพช.บ้านสร้าง3,762,724.48876,468.202,747,463.82273,640.504,394,864.262,037,000.000.0014,092,161.26
3836ระยอง2500ปราจีนบุรี10860รพช.ประจันตคาม5,544,536.541,260,113.081,677,884.7391,445.404,410,977.582,413,250.000.0015,398,207.33
3846ระยอง2500ปราจีนบุรี10861รพช.ศรีมหาโพธิ์7,901,774.791,783,637.169,632,413.771,067,868.900.00583,000.000.0020,968,694.62
3856ระยอง2500ปราจีนบุรี10862รพช.ศรีมโหสถ1,390,432.02337,986.671,500,743.7878,480.904,211,251.841,178,000.000.008,696,895.21
3866ระยอง2700สระแก้ว10699รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว24,902,475.856,444,685.1292,865,692.094,992,477.300.000.000.00129,205,330.36
3876ระยอง2700สระแก้ว10866รพช.คลองหาด9,420,706.642,437,285.925,133,996.22294,579.905,350,685.961,071,250.000.0023,708,504.64
3886ระยอง2700สระแก้ว10867รพช.ตาพระยา13,486,480.223,480,505.355,888,335.21237,890.705,034,072.722,262,750.000.0030,390,034.20
3896ระยอง2700สระแก้ว10868รพช.วังน้ำเย็น30,686,972.817,582,265.7318,665,970.45794,967.300.007,250.000.0057,737,426.29
3906ระยอง2700สระแก้ว10869รพช.วัฒนานคร17,702,421.834,628,239.997,940,759.09392,526.900.003,192,250.000.0033,856,197.81
3916ระยอง2700สระแก้ว10870รพช.อรัญประเทศ24,942,790.616,501,563.5130,330,554.691,420,980.300.002,872,500.000.0066,068,389.11
3926ระยอง2700สระแก้ว13817รพช.เขาฉกรรจ์19,546,935.364,750,810.8310,607,122.95325,556.105,221,083.96163,250.000.0040,614,759.20
3937ขอนแก่น4000ขอนแก่น10670รพศ.ขอนแก่น53,159,786.3513,773,625.46290,825,937.53103,014,020.700.000.000.00460,773,370.04
3947ขอนแก่น4000ขอนแก่น10995รพช.บ้านฝาง10,121,107.042,618,445.509,648,422.20339,678.903,467,302.10244,000.000.0026,438,955.74
3957ขอนแก่น4000ขอนแก่น10996รพช.พระยืน4,272,218.501,106,300.775,668,017.95118,935.905,175,024.840.000.0016,340,497.96
3967ขอนแก่น4000ขอนแก่น10997รพช.หนองเรือ27,334,113.176,613,454.7323,143,066.51411,963.300.000.000.0057,502,597.71
3977ขอนแก่น4000ขอนแก่น10998รพช.ชุมแพ32,347,265.518,362,806.7042,537,338.506,256,706.400.00315,000.000.0089,819,117.11
3987ขอนแก่น4000ขอนแก่น10999รพช.สีชมพู21,023,328.375,850,466.3418,469,215.49527,363.105,116,562.6179,000.000.0051,065,935.91
3997ขอนแก่น4000ขอนแก่น11000รพช.น้ำพอง28,832,376.577,448,903.3430,302,984.41640,123.200.00172,000.000.0067,396,387.52
4007ขอนแก่น4000ขอนแก่น11001รพช.อุบลรัตน์9,382,020.082,429,603.3310,209,003.76326,929.505,014,615.79597,000.000.0027,959,172.46
4017ขอนแก่น4000ขอนแก่น11002รพช.บ้านไผ่28,686,805.217,116,630.2324,025,635.44841,678.200.00160,000.000.0060,830,749.08
4027ขอนแก่น4000ขอนแก่น11003รพช.เปือยน้อย4,675,168.351,260,352.687,341,995.03171,250.205,397,432.850.000.0018,846,199.11
4037ขอนแก่น4000ขอนแก่น11004รพช.พล17,946,050.824,192,326.1714,923,057.591,353,215.700.00128,000.000.0038,542,650.28
4047ขอนแก่น4000ขอนแก่น11005รพช.แวงใหญ่5,297,365.771,929,242.377,623,124.15180,569.704,486,492.740.000.0019,516,794.73
4057ขอนแก่น4000ขอนแก่น11006รพช.แวงน้อย9,709,081.732,501,992.537,352,605.56151,731.904,830,531.470.000.0024,545,943.19
4067ขอนแก่น4000ขอนแก่น11007รพช.หนองสองห้อง22,209,854.315,995,887.5718,813,069.44367,989.305,064,790.85344,750.000.0052,796,341.47
4077ขอนแก่น4000ขอนแก่น11008รพช.ภูเวียง32,463,307.257,738,366.1024,429,556.66561,078.000.00521,250.000.0065,713,558.01
4087ขอนแก่น4000ขอนแก่น11009รพช.มัญจาคีรี26,602,993.226,870,327.4323,366,543.88600,836.400.0083,500.000.0057,524,200.93
4097ขอนแก่น4000ขอนแก่น11010รพช.ชนบท10,099,126.002,616,834.5211,928,815.56203,307.304,720,724.78867,000.000.0030,435,808.16
4107ขอนแก่น4000ขอนแก่น11011รพช.เขาสวนกวาง9,420,972.882,694,424.5511,808,717.24281,112.305,001,239.10259,250.000.0029,465,716.07
4117ขอนแก่น4000ขอนแก่น11012รพช.ภูผาม่าน3,407,386.421,148,235.225,688,012.71177,915.605,238,418.061,318,250.000.0016,978,218.01
4127ขอนแก่น4000ขอนแก่น11445รพร.กระนวน19,677,383.094,898,974.4722,969,138.182,517,104.700.00168,500.000.0050,231,100.44
4137ขอนแก่น4000ขอนแก่น12275รพท.สิรินธร(ภาคตะวันเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น13,787,951.641,786,716.4110,970,327.19276,441.300.000.000.0026,821,436.54
4147ขอนแก่น4000ขอนแก่น14132รพช.ซำสูง3,435,186.421,323,292.845,516,439.43144,945.905,120,108.00254,500.000.0015,794,472.59
4157ขอนแก่น4400มหาสารคาม10707รพท.มหาสารคาม37,476,541.359,881,481.40166,479,771.358,411,330.700.000.000.00222,249,124.80
4167ขอนแก่น4400มหาสารคาม11051รพช.แกดำ8,837,284.512,330,136.654,975,871.6579,546.504,877,562.18322,500.000.0021,422,901.49
4177ขอนแก่น4400มหาสารคาม11052รพช.โกสุมพิสัย28,499,143.687,514,400.9519,117,131.23652,329.900.00711,000.000.0056,494,005.76
4187ขอนแก่น4400มหาสารคาม11053รพช.กันทรวิชัย18,297,699.684,824,574.855,025,992.66225,589.504,861,272.56358,250.000.0033,593,379.25
4197ขอนแก่น4400มหาสารคาม11054รพช.เชียงยืน21,014,276.465,540,857.6812,072,677.07329,240.700.00338,000.000.0039,295,051.91
4207ขอนแก่น4400มหาสารคาม11055รพช.บรบือ35,239,015.119,291,510.3636,441,707.76629,496.000.00421,500.000.0082,023,229.23
4217ขอนแก่น4400มหาสารคาม11056รพช.นาเชือก14,606,360.563,851,275.367,038,431.89176,418.004,650,049.97146,000.000.0030,468,535.78
4227ขอนแก่น4400มหาสารคาม11057รพช.พยัคฆภูมิพิสัย22,215,631.775,857,620.3715,664,996.541,251,536.400.00503,250.000.0045,493,035.08
4237ขอนแก่น4400มหาสารคาม11058รพช.วาปีปทุม25,852,861.516,816,652.7832,243,860.62662,039.100.0064,750.000.0065,640,164.01
4247ขอนแก่น4400มหาสารคาม11059รพช.นาดูน9,172,413.612,418,500.514,387,748.13147,552.304,909,619.901,356,000.000.0022,391,834.45
4257ขอนแก่น4400มหาสารคาม11060รพช.ยางสีสุราช8,670,513.352,286,163.9110,425,595.96180,445.505,317,787.141,252,750.000.0028,133,255.86
4267ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด10708รพท.ร้อยเอ็ด39,544,085.6910,154,708.46165,917,347.2013,023,230.400.000.000.00228,639,371.75
4277ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11061รพช.เกษตรวิสัย24,513,814.316,295,015.6431,155,915.44909,601.205,285,261.83335,500.000.0068,495,108.42
4287ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11062รพช.ปทุมรัตต์13,287,958.423,412,276.246,347,955.24263,883.604,930,046.54381,750.000.0028,623,870.04
4297ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11063รพช.จตุรพักตรพิมาน20,312,524.325,216,146.9717,109,116.20269,103.605,011,412.92106,750.000.0048,025,054.01
4307ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11064รพช.ธวัชบรี16,484,725.334,233,188.784,457,228.65180,097.205,058,884.490.000.0030,414,124.45
4317ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11065รพช.พนมไพร25,168,229.906,463,066.0410,215,684.47284,593.504,720,724.78556,000.000.0047,408,298.69
4327ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11066รพช.โพนทอง27,244,362.536,996,205.7329,192,880.701,089,708.300.001,019,500.000.0065,542,657.26
4337ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11067รพช.โพธิ์ชัย14,793,856.093,798,982.665,681,152.42216,990.004,720,724.780.000.0029,211,705.95
4347ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11068รพช.หนองพอก16,828,543.474,321,479.4312,087,681.04314,443.804,466,552.76282,500.000.0038,301,200.50
4357ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11069รพช.เสลภูมิ36,196,696.769,295,117.0029,635,802.37821,160.900.00651,000.000.0076,599,777.03
4367ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11070รพช.สุวรรณภูมิ29,173,098.457,491,494.7427,120,353.89674,564.400.000.000.0064,459,511.48
4377ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11071รพช.เมืองสรวง5,868,775.731,507,070.041,764,935.46169,981.204,765,505.62187,250.000.0014,263,518.05
4387ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11072รพช.โพนทราย7,230,824.531,856,836.843,847,834.24118,053.905,234,382.407,000.000.0018,294,931.91
4397ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11073รพช.อาจสามารถ18,862,747.074,843,851.978,591,218.77355,311.904,963,787.84338,750.000.0037,955,667.55
4407ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11074รพช.เมยวดี5,496,897.391,411,573.682,854,732.73179,700.304,720,724.78337,250.000.0015,000,878.88
4417ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11075รพช.ศรีสมเด็จ8,394,516.712,155,666.731,880,766.75114,793.205,026,145.20175,000.000.0017,746,888.59
4427ขอนแก่น4500ร้อยเอ็ด11076รพช.จังหาร11,413,085.192,930,818.881,871,346.04162,486.004,506,862.65295,500.000.0021,180,098.76
4437ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์10709รพท.กาฬสินธุ์65,725,006.7517,787,905.2795,200,066.517,543,302.300.000.000.00186,256,280.83
4447ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11077รพช.นามน6,993,853.801,892,826.1110,130,319.95150,810.305,360,446.490.000.0024,528,256.65
4457ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11078รพช.กมลาไสย23,321,446.606,311,748.0533,780,190.781,019,375.100.00291,750.000.0064,724,510.53
4467ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11079รพช.ร่องคำ3,606,651.20976,108.995,224,091.2792,116.804,420,498.850.000.0014,319,467.11
4477ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11080รพช.เขาวง16,312,547.104,414,849.9523,628,077.73451,449.900.00713,750.000.0045,520,674.68
4487ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11081รพช.ยางตลาด29,941,018.838,103,278.0943,368,378.73748,080.900.000.000.0082,160,756.55
4497ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11082รพช.ห้วยเม็ก9,620,871.442,603,805.7413,935,450.85159,518.705,220,441.78469,750.000.0032,009,838.51
4507ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11083รพช.สหัสขันธ์7,153,592.581,936,058.0310,361,695.24176,026.504,720,724.78293,750.000.0024,641,847.13
4517ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11084รพช.คำม่วง16,493,893.954,463,929.9123,890,751.46235,191.605,290,979.04379,500.000.0050,754,245.96
4527ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11085รพช.ท่าคันโท7,641,399.152,068,078.6611,068,263.71190,897.205,075,735.82835,750.000.0026,880,124.54
4537ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11086รพช.หนองกุงศรี14,851,119.614,019,327.2221,511,257.95405,956.705,248,131.46200,500.000.0046,236,292.94
4547ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11087รพช.สมเด็จ14,757,566.273,994,007.8221,375,749.65257,737.500.0024,500.000.0040,409,561.24
4557ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11088รพช.ห้วยผึ้ง5,123,243.491,386,561.597,420,815.07186,934.505,046,441.30165,500.000.0019,329,495.95
4567ขอนแก่น4600กาฬสินธุ์11449รพร.กุฉินารายณ์24,465,561.996,621,392.9935,437,396.57700,229.700.00303,500.000.0067,528,081.25
4578อุดรธานี3900หนองบัวลำภู10704รพท.หนองบัวลำภู30,681,671.9910,021,640.3084,053,863.542,297,115.900.000.000.00127,054,291.73
4588อุดรธานี3900หนองบัวลำภู10991รพช.นากลาง28,496,230.797,425,753.2412,906,285.64349,992.900.000.000.0049,178,262.57
4598อุดรธานี3900หนองบัวลำภู10992รพช.โนนสัง19,210,423.685,005,990.696,746,795.40166,447.800.00873,000.000.0032,002,657.57
4608อุดรธานี3900หนองบัวลำภู10993รพช.ศรีบุญเรือง33,482,767.128,725,180.8324,638,801.96664,789.500.00578,000.000.0068,089,539.41
4618อุดรธานี3900หนองบัวลำภู10994รพช.สุวรรณคูหา21,279,170.235,545,079.5810,931,263.34179,752.505,367,248.93299,750.000.0043,602,264.58
4628อุดรธานี3900หนองบัวลำภู23367รพช.ชุมชนนาวัง11,608,996.373,025,155.955,742,311.43101,002.504,720,724.78242,000.000.0025,440,191.03
4638อุดรธานี4100อุดรธานี10671รพศ.อุดรธานี99,653,217.1524,993,753.90292,197,290.8323,206,038.300.000.000.00440,050,300.18
4648อุดรธานี4100อุดรธานี11013รพช.กุดจับ16,838,787.764,223,290.8212,924,505.10169,650.905,149,537.42169,000.000.0039,474,772.00
4658อุดรธานี4100อุดรธานี11014รพช.หนองวัวซอ18,136,117.444,548,670.5714,928,436.73361,538.105,073,267.1784,000.000.0043,132,030.01
4668อุดรธานี4100อุดรธานี11015รพช.กุมภวาปี41,206,599.4710,334,915.7842,775,580.99851,337.900.0082,250.000.0095,250,684.14
4678อุดรธานี4100อุดรธานี11017รพช.โนนสะอาด14,184,328.783,557,533.1412,549,533.92190,814.404,186,536.61198,250.000.0034,866,996.85
4688อุดรธานี4100อุดรธานี11018รพช.หนองหาน39,899,601.5910,007,111.1733,507,572.73382,798.800.00255,500.000.0084,052,584.29
4698อุดรธานี4100อุดรธานี11019รพช.ทุ่งฝน9,172,260.472,300,469.849,159,638.9376,597.205,211,046.31355,500.000.0026,275,512.75
4708อุดรธานี4100อุดรธานี11020รพช.ไชยวาน11,309,649.602,836,542.639,737,016.94120,709.805,272,388.120.000.0029,276,307.09
4718อุดรธานี4100อุดรธานี11021รพช.ศรีธาตุ13,630,197.483,418,552.9711,823,847.97112,671.004,947,536.91557,750.000.0034,490,556.33
4728อุดรธานี4100อุดรธานี11022รพช.วังสามหมอ16,780,420.464,208,651.8818,928,478.63551,535.305,431,519.93340,000.000.0046,240,606.20
4738อุดรธานี4100อุดรธานี11023รพช.บ้านผือ31,775,446.007,969,513.6831,100,927.01338,198.400.00493,500.000.0071,677,585.09
4748อุดรธานี4100อุดรธานี11024รพช.น้ำโสม17,843,206.684,475,206.4122,717,987.36447,723.900.00588,250.000.0046,072,374.35
4758อุดรธานี4100อุดรธานี11025รพช.เพ็ญ29,074,078.337,291,990.9630,914,719.02466,494.300.000.000.0067,747,282.61
4768อุดรธานี4100อุดรธานี11026รพช.สร้างคอม8,368,009.172,098,757.759,238,007.96130,211.105,372,258.60159,000.000.0025,366,244.58
4778อุดรธานี4100อุดรธานี11027รพช.หนองแสง7,694,636.701,929,871.029,083,873.9389,807.405,280,494.230.000.0024,078,683.28
4788อุดรธานี4100อุดรธานี11028รพช.นายูง6,822,349.901,711,095.149,889,869.7552,061.405,782,491.191,313,750.000.0025,571,617.38
4798อุดรธานี4100อุดรธานี11029รพช.พิบูลย์รักษ์7,161,811.261,796,234.5110,511,758.01116,985.605,261,167.6418,000.000.0024,865,957.02
4808อุดรธานี4100อุดรธานี11446รพร.บ้านดุง35,488,215.198,900,703.2832,596,458.83918,900.900.000.000.0077,904,278.20
4818อุดรธานี4200เลย10705รพท.เลย0.000.00169,668,726.534,964,921.100.000.000.00174,633,647.63
4828อุดรธานี4200เลย11030รพช.นาด้วง7,921,267.541,953,000.372,155,718.32110,976.303,986,430.23536,500.000.0016,663,892.76
4838อุดรธานี4200เลย11031รพช.เชียงคาน17,270,978.654,528,175.273,003,820.13138,366.904,993,973.60753,750.000.0030,689,064.55
4848อุดรธานี4200เลย11032รพช.ปากชม15,358,366.483,560,808.483,560,227.23189,828.905,136,304.24787,250.000.0028,592,785.33
4858อุดรธานี4200เลย11033รพช.นาแห้ว2,378,004.52620,262.680.00140,907.603,773,421.181,282,500.000.008,195,095.98
4868อุดรธานี4200เลย11034รพช.ภูเรือ6,814,188.611,535,195.612,593,551.2778,330.605,088,092.28822,000.000.0016,931,358.37
4878อุดรธานี4200เลย11035รพช.ท่าลี่7,590,268.211,971,219.897,234,580.22164,463.304,244,037.971,532,250.000.0022,736,819.59
4888อุดรธานี4200เลย11036รพช.วังสะพุง32,218,258.198,525,644.3617,021,978.43433,418.400.00404,750.000.0058,604,049.38
4898อุดรธานี4200เลย11037รพช.ภูกระดึง18,498,431.474,545,517.044,081,481.85333,231.305,339,366.3683,500.000.0032,881,528.02
4908อุดรธานี4200เลย11038รพช.ภูหลวง7,800,990.451,820,759.314,358,066.73168,078.605,159,152.20481,500.000.0019,788,547.29
4918อุดรธานี4200เลย11039รพช.ผาขาว15,258,700.423,614,320.988,042,372.69396,007.204,720,724.78287,500.000.0032,319,626.07
4928อุดรธานี4200เลย11447รพร.ด่านซ้าย16,747,424.274,029,529.9410,907,925.44630,746.100.001,509,750.000.0033,825,375.75
4938อุดรธานี4200เลย14133รพช.เอราวัณ13,554,074.013,414,159.148,388,294.61238,058.105,405,693.75303,000.000.0031,303,279.61
4948อุดรธานี4300หนองคาย10706รพท.หนองคาย49,800,266.0711,547,058.9250,716,985.524,009,730.400.000.000.00116,074,040.91
4958อุดรธานี4300หนองคาย11040รพช.บึงกาฬ24,805,541.947,115,248.7431,251,591.411,379,249.100.00418,250.000.0064,969,881.19
4968อุดรธานี4300หนองคาย11041รพช.พรเจริญ10,906,448.943,036,344.4813,336,230.49211,036.504,720,724.78253,750.000.0032,464,535.19
4978อุดรธานี4300หนองคาย11042รพช.โพนพิสัย24,687,538.117,564,696.5933,225,655.99397,000.800.000.000.0065,874,891.49
4988อุดรธานี4300หนองคาย11043รพช.โซ่พิสัย9,783,021.143,356,305.7414,741,564.13586,317.605,493,971.6168,500.000.0034,029,680.22
4998อุดรธานี4300หนองคาย11044รพช.ศรีเชียงใหม่2,607,693.312,176,000.909,557,429.91137,297.704,579,162.75979,500.000.0020,037,084.57
5008อุดรธานี4300หนองคาย11045รพช.สังคม6,016,407.421,621,505.297,121,974.58100,526.405,095,677.0478,500.000.0020,034,590.73
5018อุดรธานี4300หนองคาย11046รพช.เซกา16,816,025.864,771,009.7320,955,226.17469,977.304,878,162.91193,750.000.0048,084,151.97
5028อุดรธานี4300หนองคาย11047รพช.ปากคาด11,402,249.253,184,595.3713,987,377.95263,762.104,720,724.78346,750.000.0033,905,459.45
5038อุดรธานี4300หนองคาย11048รพช.บึงโขงหลง9,718,563.392,593,873.8311,392,811.15209,400.305,098,623.800.000.0029,013,272.47
5048อุดรธานี4300หนองคาย11049รพช.ศรีวิไล10,302,104.543,145,592.2913,816,068.62257,361.305,125,621.76149,000.000.0032,795,748.51
5058อุดรธานี4300หนองคาย11050รพช.บุ่งคล้า2,983,120.841,086,162.224,770,641.0972,406.804,973,660.78170,000.000.0014,055,991.73
5068อุดรธานี4300หนองคาย11448รพร.ท่าบ่อ42,217,643.779,875,551.8343,375,393.062,792,097.900.000.000.0098,260,686.56
5078อุดรธานี4300หนองคาย21356รพช.สระใคร5,492,306.641,607,583.747,060,828.40108,602.104,205,033.800.000.0018,474,354.68
5088อุดรธานี4700สกลนคร10710รพท.สกลนคร26,936,871.009,390,162.00155,003,997.0010,944,980.100.000.000.00202,276,010.10
5098อุดรธานี4700สกลนคร11089รพช.กุสุมาลย์13,612,981.003,321,823.009,561,091.00153,170.100.000.000.0026,649,065.10
5108อุดรธานี4700สกลนคร11090รพช.กุดบาก9,934,341.002,386,745.008,397,276.00212,284.805,310,122.770.000.0026,240,769.57
5118อุดรธานี4700สกลนคร11091รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร19,256,532.004,927,107.0017,564,476.00651,297.600.00313,000.000.0042,712,412.60
5128อุดรธานี4700สกลนคร11092รพช.พังโคน10,940,985.002,780,443.0010,984,439.00474,230.700.00256,250.000.0025,436,347.70
5138อุดรธานี4700สกลนคร11093รพช.วาริชภูมิ12,216,328.003,192,062.005,367,967.00261,841.505,052,584.66519,500.000.0026,610,283.16
5148อุดรธานี4700สกลนคร11094รพช.นิคมน้ำอูน2,630,292.00504,384.007,350,903.0034,239.603,721,218.62574,750.000.0014,815,787.22
5158อุดรธานี4700สกลนคร11095รพช.วานรนิวาส40,463,902.0010,285,507.0025,310,563.00830,465.100.000.000.0076,890,437.10
5168อุดรธานี4700สกลนคร11096รพช.คำตากล้า11,248,795.002,886,980.006,801,697.00940,968.005,138,293.62113,750.000.0027,130,483.62
5178อุดรธานี4700สกลนคร11097รพช.บ้านม่วง22,250,123.005,735,412.0011,920,226.00731,258.105,357,634.660.000.0045,994,653.76
5188อุดรธานี4700สกลนคร11098รพช.อากาศอำนวย21,644,026.005,420,274.0020,729,358.00388,846.800.00773,000.000.0048,955,504.80
5198อุดรธานี4700สกลนคร11099รพช.ส่องดาว9,403,217.002,483,131.007,071,260.00365,348.705,382,224.240.000.0024,705,180.94
5208อุดรธานี4700สกลนคร11100รพช.เต่างอย5,229,126.001,287,959.003,774,658.00108,001.805,247,816.3756,250.000.0015,703,811.17
5218อุดรธานี4700สกลนคร11101รพช.โคกศรีสุพรรณ7,990,553.002,009,503.006,463,415.00126,561.605,111,451.610.000.0021,701,484.21
5228อุดรธานี4700สกลนคร11102รพช.เจริญศิลป์12,462,483.003,151,851.005,534,462.00163,772.105,177,406.91341,250.000.0026,831,225.01
5238อุดรธานี4700สกลนคร11103รพช.โพนนาแก้ว11,195,276.002,768,477.004,268,146.0091,293.305,808,052.56100,750.000.0024,231,994.86
5248อุดรธานี4700สกลนคร11450รพร.สว่างแดนดิน40,046,596.0011,587,471.0033,252,970.001,511,424.900.00360,500.000.0086,758,961.90
5258อุดรธานี4700สกลนคร21323รพช.พระอาจารย์แบนธนากโร13,842,776.253,381,851.126,720,582.32251,360.105,386,312.27515,500.000.0030,098,382.06
5268อุดรธานี4800นครพนม10711รพท.นครพนม29,096,221.567,926,971.7478,900,309.423,498,696.000.000.000.00119,422,198.72
5278อุดรธานี4800นครพนม11104รพช.ปลาปาก10,989,276.252,993,917.344,659,427.57235,474.203,385,731.0494,000.000.0022,357,826.40
5288อุดรธานี4800นครพนม11105รพช.ท่าอุเทน12,176,678.863,317,413.195,777,022.91174,448.804,965,168.981,221,500.000.0027,632,232.74
5298อุดรธานี4800นครพนม11106รพช.บ้านแพง7,231,686.711,970,200.025,124,917.161,108,948.500.001,159,500.000.0016,595,252.39
5308อุดรธานี4800นครพนม11107รพช.นาทม4,788,335.971,304,533.782,332,392.15140,471.105,189,740.78242,250.000.0013,997,723.78
5318อุดรธานี4800นครพนม11108รพช.เรณูนคร9,387,227.242,557,455.277,160,073.67220,630.504,827,519.12451,750.000.0024,604,655.80
5328อุดรธานี4800นครพนม11109รพช.นาแก18,623,465.455,073,775.1010,440,981.78396,802.800.001,508,250.000.0036,043,275.13
5338อุดรธานี4800นครพนม11110รพช.ศรีสงคราม14,287,691.803,892,537.357,900,979.64187,692.300.001,493,250.000.0027,762,151.09
5348อุดรธานี4800นครพนม11111รพช.นาหว้า10,665,439.172,905,691.204,070,278.55124,199.105,174,304.25346,250.000.0023,286,162.27
5358อุดรธานี4800นครพนม11112รพช.โพนสวรรค์12,013,006.203,272,822.232,803,848.0769,821.105,298,286.23441,500.000.0023,899,283.83
5368อุดรธานี4800นครพนม11451รพร.ธาตุพนม17,507,307.004,769,689.0013,469,178.31514,357.200.00423,750.000.0036,684,281.51
5379นครราชสีมา3000นครราชสีมา02548ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ศีรษะละเลิง5,157,280.442,350,718.000.000.000.000.000.007,507,998.44
5389นครราชสีมา3000นครราชสีมา02554ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน หนองปลิง5,237,699.322,126,187.000.000.000.000.000.007,363,886.32
5399นครราชสีมา3000นครราชสีมา02653ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ตลาดแค742,236.00713,434.000.000.000.000.000.001,455,670.00
5409นครราชสีมา3000นครราชสีมา02850ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน สำนักตะคร้อ0.000.000.000.000.000.000.000.00
5419นครราชสีมา3000นครราชสีมา10666รพศ.มหาราชนครราชสีมา96,521,602.370.00470,845,533.5335,383,058.100.000.000.00602,750,194.00
5429นครราชสีมา3000นครราชสีมา10871รพช.ครบุรี22,219,505.265,822,541.0027,541,753.001,017,056.700.00742,250.000.0057,343,105.96
5439นครราชสีมา3000นครราชสีมา10872รพช.เสิงสาง19,818,232.394,408,357.0011,105,141.00275,400.004,948,792.09259,500.000.0040,815,422.48
5449นครราชสีมา3000นครราชสีมา10873รพช.คง18,727,448.203,964,543.0015,905,686.00535,212.900.000.000.0039,132,890.10
5459นครราชสีมา3000นครราชสีมา10874รพช.บ้านเหลื่อม10,794,675.752,768,647.009,267,527.00155,310.304,928,242.54203,500.000.0028,117,902.59
5469นครราชสีมา3000นครราชสีมา10875รพช.จักราช25,221,304.796,348,621.0017,222,328.00482,120.100.0077,000.000.0049,351,373.89
5479นครราชสีมา3000นครราชสีมา10876รพช.โชคชัย20,234,041.644,413,208.0016,321,221.00462,278.703,015,782.29180,500.000.0044,627,031.63
5489นครราชสีมา3000นครราชสีมา10877รพช.ด่านขุนทด45,382,815.859,670,584.0037,062,463.00797,116.500.001,978,250.000.0094,891,229.35
5499นครราชสีมา3000นครราชสีมา10878รพช.โนนไทย19,471,705.524,156,669.0027,248,332.00626,805.905,037,449.63865,250.000.0057,406,212.05
5509นครราชสีมา3000นครราชสีมา10879รพช.โนนสูง32,491,259.806,868,895.0022,056,094.00462,492.000.000.000.0061,878,740.80
5519นครราชสีมา3000นครราชสีมา10880รพช.ขามสะแกแสง10,193,830.582,069,965.0015,465,045.00572,024.704,526,108.210.000.0032,826,973.49
5529นครราชสีมา3000นครราชสีมา10881รพช.บัวใหญ่38,560,383.208,030,915.0034,745,444.00935,402.400.00255,000.000.0082,527,144.60
5539นครราชสีมา3000นครราชสีมา10882รพช.ประทาย13,582,551.055,015,350.0026,998,900.00675,529.200.0065,750.000.0046,338,080.25
5549นครราชสีมา3000นครราชสีมา10883รพช.ปักธงชัย29,059,400.076,494,147.0027,859,588.00942,062.400.00774,500.000.0065,129,697.47
5559นครราชสีมา3000นครราชสีมา10884รพช.พิมาย31,085,410.227,643,084.0037,368,307.00595,195.200.00220,750.000.0076,912,746.42
5569นครราชสีมา3000นครราชสีมา10885รพช.ห้วยแถลง19,380,607.204,343,705.0013,552,282.00239,376.604,917,462.20153,250.000.0042,586,683.00
5579นครราชสีมา3000นครราชสีมา10886รพช.ชุมพวง23,611,217.985,152,009.0021,420,325.00562,014.900.000.000.0050,745,566.88
5589นครราชสีมา3000นครราชสีมา10887รพช.สูงเนิน20,620,874.804,409,669.0028,822,468.00936,287.100.00821,750.000.0055,611,048.90
5599นครราชสีมา3000นครราชสีมา10888รพช.ขามทะเลสอ12,810,668.882,783,280.0012,412,264.00201,294.904,072,448.883,794,000.000.0036,073,956.66
5609นครราชสีมา3000นครราชสีมา10889รพช.สีคิ้ว34,922,839.827,646,544.0032,069,318.001,330,544.700.0087,250.000.0076,056,496.52
5619นครราชสีมา3000นครราชสีมา10890รพช.ปากช่องนานา49,453,487.3510,737,574.0038,640,434.005,586,573.600.000.000.00104,418,068.95
5629นครราชสีมา3000นครราชสีมา10891รพช.หนองบุนนาก17,926,737.003,781,801.0019,769,788.00444,741.304,836,947.310.000.0046,760,014.61
5639นครราชสีมา3000นครราชสีมา10892รพช.แก้งสนามนาง15,861,792.402,783,280.0012,368,510.00328,644.004,970,347.460.000.0036,312,573.86
5649นครราชสีมา3000นครราชสีมา10893รพช.โนนแดง11,610,468.412,783,280.009,821,720.00202,777.205,126,816.190.000.0029,545,061.80
5659นครราชสีมา3000นครราชสีมา10894รพช.วังน้ำเขียว13,963,671.942,783,280.0012,644,388.001,119,318.304,522,454.501,249,750.000.0036,282,862.74
5669นครราชสีมา3000นครราชสีมา11602รพช.เมืองยาง13,850,259.322,783,280.004,823,371.0085,134.605,543,173.760.000.0027,085,218.68
5679นครราชสีมา3000นครราชสีมา11608รพชสำทะเมนชัย13,939,689.602,783,280.005,214,425.00157,722.305,447,369.610.000.0027,542,486.51
5689นครราชสีมา3000นครราชสีมา13826ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน โพนสูง6,128,006.002,001,496.000.000.000.000.000.008,129,502.00
5699นครราชสีมา3000นครราชสีมา14690ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง74,274,749.111,000,032.000.000.000.000.000.005,274,781.11
5709นครราชสีมา3000นครราชสีมา14697ศูนย์แพทย์ชุมชน 13มะค่า5,617,239.762,605,507.000.000.000.000.000.008,222,746.76
5719นครราชสีมา3000นครราชสีมา14834ศูนย์แพทย์ชุมชน 1หัวทะเล836,695.882,735,169.000.000.000.000.000.003,571,864.88
5729นครราชสีมา3000นครราชสีมา14836ศูนย์แพทย์ชุมชน 3วัดบูรณ์5,310,359.241,206,830.000.000.000.000.000.006,517,189.24
5739นครราชสีมา3000นครราชสีมา22456รพช.พระทองคำ14,134,442.962,783,279.001,722,979.7480,019.004,720,724.780.000.0023,441,445.48
5749นครราชสีมา3000นครราชสีมา23563ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ขามสะแกแสง3,367,740.34713,314.420.000.000.000.000.004,081,054.76
5759นครราชสีมา3100บุรีรัมย์10667รพศ.บุรีรัมย์25,437,152.416,068,649.75378,688,778.8919,204,445.700.000.000.00429,399,026.75