a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
   ปี
  
Skip Navigation Links.
    


   
  
ผู้รับผิดชอบกองทุน
ชื่อกองทุนชื่อผู้รับผิดชอบตำแหน่งชื่อเขตจังหวัดโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่E-mail
ตรวจสอบกองทุนย่อย Audit บังอร เจริญผล หัวหน้างาน - - 02-141-4162 084-4390136 bangon.c@nhso.go.th
ตรวจสอบกองทุนย่อย PP กฤตพร เจนพาณิชพงศ์ หัวหน้างาน - - 02-141-4170 081-9908769 gritaporn.j@nhso.go.th
ตรวจสอบกองทุนย่อย AIDS พิชญ์นรี แก้วศรชัย หัวหน้างาน - - 02-141-4171 083-2751796 pitnaree.k@nhso.go.th
ตรวจสอบกองทุนย่อย OP, เหมาจ่ายรายหัว โยธิน อุระชื่น เจ้าหน้าที่อาวุโส - - 02-141-4175 081-8371104 yothin.u@nhso.go.th
ตรวจสอบกองทุนย่อย IP, HD ณัฐฐินันท์ อ่วมน้อย เจ้าหน้าที่อาวุโส - - 02-141-4175 - nattinan.o@nhso.go.th
ตรวจสอบกองทุนย่อย CT สุวารี แจ้งจร เจ้าหน้าที่อาวุโส - - 02-141-4174 - suwaree.j@nhso.go.th
ตรวจสอบกองทุนย่อย ไต เพทาย แก้วสพาน เจ้าหน้าที่อาวุโส - - 02-141-4170 087-1099370 patay.k@nhso.go.th
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2007 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ